Archív konference Delphi

Zpět na výběr roku archívu nebo přejít na fulltextové vyhledávání v konferenci.

Re[4]: pruhledny form

[*] Ing. J�n Kuch�r PhD. <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz> - 4.3.2003 12:50:22

takze tu moji funkci HacekNaMys mam dat do samostatneho dll ?

>
> A nebude to ten sam problem jako s odchytnutim klavesnice?
> Globalni hook musi byt v DLL.
>

Re[2]: pruhledny form

[*] Lubos Urban <Lubos.Urban(zv)visicom.sk> - 4.3.2003 12:34:50

Hej, tiez som sa tymto trapil dlhy cas a potom som niekde na webe nasiel
clanok o tom ze ked xcel hookovat vsetky windows spravy tak musis cely ten
kod presunut do DLL.

Ja som robil hak sprav na klavesnicu a takto vyzerala ta DLL (v MsgDef je
zadefinovane len cislo mesidzu ktory zasielam mojej aplikacii).
V samotnej aplikaci si uz len zastavil handle okna ktoremu maju chodit tie
spravy a inicializoval hak (SetMainHandle(self.Handle); SetHook;) a nakoniec
odchytiti a obsluzit ten message ktory si posielas z tej DLL.

library WHook;

uses
SysUtils, Classes, Windows, MSGDef;

type
PHookRec = ^THookRec;
THookRec = record
MainWindow: HWND;
HookID: HHOOK;
end;

const
rHookRec: PHookRec = nil;

{$R *.RES}

procedure SetMainHandle(Handle: HWND);
begin
rHookRec.MainWindow := Handle;
end;

function WNDPROCRET_HookProc(nCode: Integer; iWPARAM: wParam; iLPARAM:
lParam): LResult; stdcall; far;
begin
if nCode >= 0 then
begin
if rHookRec.MainWindow<> 0 then SendMessage(rHookRec.MainWindow,
MSG_KEYEVENT, iWPARAM, iLPARAM);
end
else CallNextHookEx(rHookRec.HookID, nCode, iwParam, ilParam);
result := 0;
end;

procedure SetHook;
begin
rHookRec.HookID := SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD, (zv)WNDPROCRET_HookProc,
hInstance, 0);
end;

procedure UnSetHook;
begin
UnHookWindowsHookEx(rHookRec.HookID);
end;

exports
SetHook,
UnSetHook,
SetMainHandle;

procedure EntryPointProc(Reason: Integer);
const
hMapObject: THandle = 0;
begin
case reason of
DLL_PROCESS_ATTACH:
begin
hMapObject := CreateFileMapping($FFFFFFFF, nil, PAGE_READWRITE, 0,
SizeOf(THookRec), 'KbdHook');
rHookRec := MapViewOfFile(hMapObject, FILE_MAP_WRITE, 0, 0, 0);
end;
DLL_PROCESS_DETACH:
begin
try
UnMapViewOfFile(rHookRec);
CloseHandle(hMapObject);
except
end;
end;
DLL_THREAD_ATTACH:
begin
end;
DLL_THREAD_DETACH:
begin
end;
end;
end;

begin
DllProc := (zv)EntryPointProc;
EntryPointProc(DLL_PROCESS_ATTACH);

end.

Re[2]: pruhledny form

[*] Jan Sebel�k <honza(zv)haes(tec)cz> - 4.3.2003 10:34:37

> Odes=EDlatel: Dusan Nagy <Nagy(zv)inomacomp.sk>
> AControl :=3D Controls[A];
> if (AControl is TWinControl) or (AControl is TGraphicControl) then =
with AControl do

Ja tomu sice moc nerozumim a celek kodu jsem nestudoval, ale k cemu je =
tam ta podminka, kdyz AControl je urcite TControl?

Honza
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
=3D HAES - RNDr. Jan Sebelik
=3D http://www.haes(tec)cz
=3D Skolici a konzultacni stredisko pro Delphi a Win32
=3D Vojtiskova 206
=3D 507 81 Lazne Belohrad
=3D tel. 493 792 931 (mobil 776 347735)
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=

Re[4]: pruhledny form

[*] Martin Radvansky <delphicz(zv)stereo(tec)cz> - 4.3.2003 12:33:41


A nebude to ten sam problem jako s odchytnutim klavesnice?
Globalni hook musi byt v DLL.>> No mna tak napadlo, co tak skusit zahookovat spravy mysi
>> (SetWindowsHookEx -> idHook = WH_MOUSE) a po odchyteni spravy mysi zistis
IJKP> ci

IJKP> ----------------------------------
IJKP> tak jsem to skusil, ale asi nekde delam chybu, takze skuste poradit, posilam
IJKP> vam cast kodu, kde se snazim zachytit pozici mysi a po kliku kdekoliv na
IJKP> obrazovce i mimo mou aplikaci davam prikaz na uzavreni me aplikace, vse
IJKP> funguje spravne ale jenom kdyz jsem na svou aplikaci, ale ne mimo ni, kde
IJKP> delam chybu ?
IJKP> ----------------------------------

Martin Radvansky

Re[2]: pruhledny form

[*] Ing. J�n Kuch�r PhD. <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz> - 4.3.2003 12:13:25

> No mna tak napadlo, co tak skusit zahookovat spravy mysi
> (SetWindowsHookEx -> idHook = WH_MOUSE) a po odchyteni spravy mysi zistis
ci

----------------------------------
tak jsem to skusil, ale asi nekde delam chybu, takze skuste poradit, posilam
vam cast kodu, kde se snazim zachytit pozici mysi a po kliku kdekoliv na
obrazovce i mimo mou aplikaci davam prikaz na uzavreni me aplikace, vse
funguje spravne ale jenom kdyz jsem na svou aplikaci, ale ne mimo ni, kde
delam chybu ?
----------------------------------

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
procedure GlobalMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;Shift:
TShiftState; X, Y: Integer);
public
end;

var
Form1: TForm1;
MyHookHandle: DWORD;

implementation

{$R *.DFM}


procedure TForm1.GlobalMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin form1.close;
end;

function HacekNaMys(Code: Integer; wParam: LongInt; lParam:
LongInt):LongInt; stdcall;
var MB: TMouseButton;
MX, MY: Integer;
begin case wParam of 513..515: MB := mbLeft;
516..518: MB := mbRight;
end;
MX := PMouseHookStruct(lParam).pt.x;
MY := PMouseHookStruct(lParam).pt.y;
// stlaceni a dblclick
if (wParam = 513) or (wParam = 515) then Form1.GlobalMouseDown(Form1,
MB, [], MX, MY);
// pozice mysi
if wParam = 512 then begin Form1.Edit1.Text := IntToStr(MX);
Form1.Edit2.Text := IntToStr(MY);
end;
if Integer(Code) < 0 then Result := CallNextHookEx(MyHookHandle, Code,
wParam, lParam)
else Result := 0;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin MyHookHandle := SetWindowsHookEx(WH_MOUSE, (zv)HacekNaMys,
0,GetWindowThreadProcessId(Handle, nil));

end;

end.

=?Windows-1252?Q?Sd=EDleni_pameti_pomoci_mapovani_

[*] Petr Koukal <koukal(zv)petrkoukal(tec)cz> - 4.3.2003 12:04:55

Dobry den!
Poprebuji sdilet pamet mezi procesy jedoucimi na pozadi (Win 2000, Xp verze
professional) a aplikaci. Toto je mozne jen po nastaveni 'security' ( funkce
WIn 32 api - CreateFileMapping .)

The CreateFileMapping function creates a named or unnamed file-mapping
object for the specified file.

HANDLE CreateFileMapping(

HANDLE hFile, // handle to file to map
>>> >>> LPSECURITY_ATTRIBUTES lpFileMappingAttributes, // optional
security attributes <<<<<<

DWORD flProtect, // protection for mapping object
DWORD dwMaximumSizeHigh, // high-order 32 bits of object size
DWORD dwMaximumSizeLow, // low-order 32 bits of object size
LPCTSTR lpName // name of file-mapping object
);

Jak nastavit 'security' v kodu pro process a aplikaci? Funkci pro nastaveni
'security' je mnoho. Hledam komentovany priklad. (O Microsoft MSDN vim, v
publikaci WIN 32 api toho mnoho neni, elekronicke helpy popisuji pouze
funkce bez prikladu pouziti).

Predem diky za odpoved.
S pozdravem Petr Koukal.

DBExpress

[*] Pavel Poles <xCony(zv)seznam(tec)cz> - 4.3.2003 11:40:55

Dobry den,

pouzivam databazi FireBird, Delphi 7 Professional a
pro pristup k datum DBExpress.
Problem mi dela zapisovani hodnot do poli typu BLOB.
Nektere retezce se pravidelne zapisi, jine, ac stejne dlouhe se
zapisi tim zpusobem, ze se v databazi midto nich objevi pocet
mezer odpovidajici jejich delce.

Pouzil jsem jiz dva zpusoby zapisu a to:
1) jednoduse
DataSet.Fields.FieldByName('Sloupec').AsString:=mujString;

2) Trochu sloziteji:
var
Blob: TStream;
...
Blob:=PutDataSet.CreateBlobStream(PutDataSet.Fields.FieldByName('Sloupec'),
bmWrite);
Blob.WriteBuffer(mujString, Length(mujString));


Obe ma stejny efekt, proste to s nekterymi retezci funguje
a s nekterymi ne (mam vyzkouseno, ze kdyz string obsahuje slava text polozky
tak to funguje :-))))

Nesetkal jste se nekdo s tim?

Predem dik za odpovedi

Pavel Poles
...

SetWindowsHookEx a dwThreadID = 0

[*] tondrej(zv)t-online.de - 04.3.2003 11:18:06

> cize ak som to spravne pochopil tak ked do posledneho
> parametru metody SetWindowsHookEx dam nulu tak by to
> malo brat vsetky stlacenia klaves v lubovolnej apl.
> cize aj v tej v ktorej prave niesom.

Globalny hook musi byt v DLL.

HTH

SetWindowsHookEx a dwThreadID = 0

[*] Robert Suska <SuskaR(zv)seznam(tec)cz> - 4.3.2003 11:10:58

Ahojte!

Mam takyto kod a chcem aby mi to odchytavalo vsetko co sa vo Windowse napise

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

function KeyboardProc(code: Integer; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM):
LRESULT; stdcall;

var
Form1: TForm1;
hhandle: HHOOK;

implementation

{$R *.dfm}

function KeyboardProc(code: Integer; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM):
LRESULT; stdcall;
begin
form1.Caption:= chr(wParam);
CallNextHookEx(WH_KEYBOARD, code, wParam, lParam);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
hhandle:= SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD, KeyboardProc, 0,
GetCurrentThreadID); // posledny par. = 0 tak to nerobi nic
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
UnhookWindowsHookEx(hhandle);
end;

end.

a v helpe Win32.hlp sa pise

dwThreadId

Specifies the identifier of the thread with which the hook procedure is to
be associated. If this parameter is zero, the hook procedure is associated
with all existing threads.

cize ak som to spravne pochopil tak ked do posledneho parametru metody
SetWindowsHookEx dam nulu tak by to malo brat vsetky stlacenia klaves v
lubovolnej apl. cize aj v tej v ktorej prave niesom.

Dakujem za objasnenie problemu

S pozdravom,

************************************
Robert Suska
KORAK SLOVAKIA s.r.o.
Horna 52
974 01 Banska Bystrica
www.korak.sk robert(zv)korak.sk
Network administrator, Delphi programmer
************************************

ADO a update

[*] Lstiburek Pavel <Lstiburek(zv)ceb(tec)cz> - 4.3.2003 10:46:52

No problem je ve viceuzivatelskych aplikacich, kde je=20
treba stejne dotahnout aktualni stav zaznamu (toho co budu opravovat)
a obcas je treba udelat i refresh celeho datasetu,
aby se projevily zmeny od ostatnich uzivatelu.
Priznam se ze jsem tento problem zcela nevyresil.
Celkem se snazim jit cestou, kterou mi tady nekdo nedavno doporucil:
-- nezobrazovat zadne rozsahle prehledy (pak je aktualizace rychla)
(, ale rikejte to uzivatelum, ze ! )

Pavel

> From: Ty=B9lic Ji=F8=ED [mailto:jiri.tyslic(zv)opp.tbggroup.com]
> S bodem 2 souhlasim, ale refresh celeho dotazu je asi dost=20
> narocny pokud vraci vetsi mnozstvi zaznamu. A jak osetrit=20
> skok na editovany radek?=20
> Nelze provest refresh pouze jednoho radku?
> Tedy v BDE to fungovalo s UpdateSQL uplne skvele a nemusel=20
> jsem se o nic starat, ale je potreba se ucit porad neco nove ;-)
>=20
> diky
>=20
> -----Original Message-----
> From: Lstiburek Pavel [mailto:Lstiburek(zv)ceb(tec)cz]=20
>=20
> 2. dalsi moznosti je po editaci naplnit parametry ulozene=20
> procedury, vykonat ji, provest cancel a refresh.=20
> 3. ..=20
>=20

Re[2]: pruhledny form

[*] Lubos Urban <Lubos.Urban(zv)visicom.sk> - 4.3.2003 10:43:02

No mna tak napadlo, co tak skusit zahookovat spravy mysi
(SetWindowsHookEx -> idHook = WH_MOUSE) a po odchyteni spravy mysi zistis ci
sa mys nachadza prave v tej oblasti ktoru xces obsluzit a ak hej tak spravu
obsluzis ale uz ju neposles dalsim applikaciam na spracovanie (nastavis
navratovu hodnotu z callback funkcie na nenulovu hodnotu).

----- Original Message -----
From: "Ing. J�n Kuch�r PhD." <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz>
To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Tuesday, March 04, 2003 8:31 AM
Subject: Re: Re[2]: pruhledny form


> ale jak zajistit odchyceni kliknuti mysi nad aplikaci, kdyz onclick a ani
> onmousedown nic nazaznamenaji
>
>
> >skus toto
> >
> >{procedure THl_Pl.Pruhledny;
> >var
>
>
>

ADO a update

[*] Ty�lic Ji�� - 4.3.2003 10:23:04

S bodem 2 souhlasim, ale refresh celeho dotazu je asi dost narocny pokud =
vraci vetsi mnozstvi zaznamu. A jak osetrit skok na editovany radek?=20
Nelze provest refresh pouze jednoho radku?
Tedy v BDE to fungovalo s UpdateSQL uplne skvele a nemusel jsem se o nic =
starat, ale je potreba se ucit porad neco nove ;-)

diky

-----Original Message-----
From: Lstiburek Pavel [mailto:Lstiburek(zv)ceb(tec)cz]=20
Sent: Tuesday, March 04, 2003 8:44 AM
To: 'delphi-l(zv)clexpert(tec)cz'
Subject: RE: ADO a update


Ahoj, moznosti je vice:
1. jednak je mozno primo provest update view
pomoci insted of triggeru (viz. BOL), cancel
a refresh - docela elegantni.
2. dalsi moznosti je po editaci naplnit parametry ulozene=20
procedury, vykonat ji, provest cancel a refresh.=20
3. ..=20

Osobne pouzivam postupu dle 2., vyhodou je ze:
a) mam vsechno pod kontrolou,
b) snadno se prideluji opravneni (i velmi komplikovana),
c) prakticky neni mozno do dat stourat nejakym nastojem=20
typu MSQuery...
d) pokud se dodrzi jednoducha zasada, ze parametry SP maji
shodne jmeno s editovanymi sloupci, tak plneni parametru=20
lze plne automatizovat (a rucne resit pouze pripadne vyjimky)
e) do SP lze umistit cast obchodni logiky (nebo i celou)=20
napr. kontroly a mit je tak vsechny na jednom miste.

Pavel

> From: Ty=B9lic Ji=F8=ED [mailto:jiri.tyslic(zv)opp.tbggroup.com]

> Zkousim prechod z BDE na ADO a narazil jsem na nasledujici problem.=20
> Pouzivam ADODataset a ADOCommand. Na formu mam Grid a dbEdit. Grid je=20
> pouze readonly. Pro zmenu zaznamu bych v BDE pouzil UpdateSQl.
> V ADO asi nejspise ADOCommand, ale jak to provazat dohromady=20
> s ADODataSet?
>=20
> Sel bych na to asi takle...
>=20
> - TDataSource.AutoEdit :=3D True - zacnu zapisovat nejaky udaj do =
dbEdit
> - Kliknu na tlacitko ulozit a poslu UPDATE dotaz pres ADOCommand.
> - Ale co dal...?
> dbEdit je ve stavu editace a ja ho potrebuju POSTnout. Mohu
> dat CancelUpdate a dotahnout zmeneny udaj, ale to asi neni ono...
>=20
> (V ADODataset mam pouze dotaz na View v SQL2000)
>=20


Instalace databazoveho programu

[*] Petr Brant <brant(zv)dcomm(tec)cz> - 4.3.2003 09:51:50

Kdysi jsem vytvoril instalaci BDE, kterou s uspechem pouzivam u =
zakazniku,
je na ftp://ftp.delphi(tec)cz, adresar smeti/InstBDE, dale je tu adresar =
BDEUpg
(upgrade na verzi tusim 5.1). Username je "delphi", heslo je =
"archivar".=20

RNDr. Petr Brant [brant(zv)dcomm(tec)cz]=20
http://web.redbox(tec)cz/petr.brant

D&COMM s.r.o.
Korunova=E8n=ED 6
Praha 7
tel. +420724007234


Mam D6 a vytvoril jsem databazovy program (sprava vykresove
dokumentace). Jak mam nyn=ED vytvorit instalacku (pomoci
InstallShieldu)
aby byl program funkcni na jinych pocitacich (Obecne vim, ze musim
priradit BDE tak, aby se doinstaloval na druhy pocitac. Kde a co mam
ale
v InstallShieldu zatrhnout). Provedl jsem jiz n=ECkolik pokusu a
neuspesne. Vzhledem k tomu, ze spravnost instalacky nepoznam na sv=E9m
pocitaci - tam BDE nainstalovalo Delphi a vse jede OK - p=F8i metode
pokusu a omylu se dost nachodim a nav=EDc porad nekoho musim otravovat
p=F8i

IBDataSet - jak pouzit InsertSQL, ModifySQL, Delet

[*] Jan Sebel�k <honza(zv)haes(tec)cz> - 4.3.2003 08:12:40

> Odes=EDlatel: mivedelphi(zv)seznam(tec)cz
> v programu pouzivam komponentu IBDataSet. Mam prirazenou databazi a
> pomoci Dataset Editoru jsou definovane modify, insert, delete a
> refresh sql prikazy. Data zobrazuji v klasickem dbgridu. Jak ale
> vyuziju ty prikazy, kdyz chci napr. zmenit udaje v nekterem radku?
> Kde jsou ulozeny ty :promenne, na ktere se odvolava ten prikaz ?

Ty :OLD_POLOZKA, to je prave hodnota polozky pred zahajenim editace, =
takze se o to nemusis starat.
Pokud se nemylim, :NEW_POLOZKA je totez co :POLOZKA a je to nova =
hodnota.

Honza
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
=3D HAES - RNDr. Jan Sebelik
=3D http://www.haes(tec)cz
=3D Skolici a konzultacni stredisko pro Delphi a Win32
=3D Vojtiskova 206
=3D 507 81 Lazne Belohrad
=3D tel. 493 792 931 (mobil 776 347735)
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=

Instalace databazoveho programu

[*] Roman <sw.maurice(zv)seznam(tec)cz> - 4.3.2003 09:42:14

>Mam D6 a vytvoril jsem databazovy program (sprava vykresove
>dokumentace). Jak mam nyn� vytvorit instalacku (pomoci InstallShieldu)
>aby byl program funkcni na jinych pocitacich (Obecne vim, ze musim
>priradit BDE tak, aby se doinstaloval na druhy pocitac. Kde a co mam ale
>v InstallShieldu zatrhnout). Provedl jsem jiz n�kolik pokusu a
>neuspesne. Vzhledem k tomu, ze spravnost instalacky nepoznam na sv�m
>pocitaci - tam BDE nainstalovalo Delphi a vse jede OK - p�i metode
>pokusu a omylu se dost nachodim a nav�c porad nekoho musim otravovat p�i
>praci.

Nevim jak v IS v D6, ale v IS byvala na nekterem z tech listu volba pro
instalaci BDE Full anebo Partial, tak tu staci zatrhnout. Pokud nechces
nekoho dalsiho otravovat, tak si to BDE na svem PC odinstaluj. ;-)

Roman
==============================
http://kouzelne.misto(tec)cz

ADO a update

[*] Vlastimil Bardo� <bardon(zv)akord-soft(tec)cz> - 4.3.2003 09:24:59

Pouzivam Adonis a UpdateSQL stejne jako byvalo u BDE

-----Original Message-----
From: Ty=B9lic Ji=F8=ED [mailto:jiri.tyslic(zv)opp.tbggroup.com]
Sent: Tuesday, March 04, 2003 8:12 AM

Zkousim prechod z BDE na ADO a narazil jsem na nasledujici problem.
Pouzivam ADODataset a ADOCommand. Na formu mam Grid a dbEdit. Grid je
pouze readonly.=20
Pro zmenu zaznamu bych v BDE pouzil UpdateSQl.
V ADO asi nejspise ADOCommand, ale jak to provazat dohromady s
ADODataSet?

Instalace databazoveho programu

[*] Ing. Jan Dubsk� - Stroj�rna P�lava <dubsky(zv)s-palava(tec)cz> - 4.3.2003 09:02:48

Mam D6 a vytvoril jsem databazovy program (sprava vykresove
dokumentace). Jak mam nyn=ED vytvorit instalacku (pomoci InstallShieldu)
aby byl program funkcni na jinych pocitacich (Obecne vim, ze musim
priradit BDE tak, aby se doinstaloval na druhy pocitac. Kde a co mam ale
v InstallShieldu zatrhnout). Provedl jsem jiz n=ECkolik pokusu a
neuspesne. Vzhledem k tomu, ze spravnost instalacky nepoznam na sv=E9m
pocitaci - tam BDE nainstalovalo Delphi a vse jede OK - p=F8i metode
pokusu a omylu se dost nachodim a nav=EDc porad nekoho musim otravovat =
p=F8i
praci.

Dik za radu

Re[2]: pruhledny form

[*] Jaroslav Bu�ek <bucek(zv)eskon(tec)cz> - 4.3.2003 09:34:12

To je opravdu slozite, protoze kdyz kliknes v uvedenem priklade nad
"transparentni" oblast, tak vlastne kliknes na jine okno. Problem je v tom,
ze nastaveni regionu v podstate nenastanuje pruhlednost, ale oblast (region)
formulare. Jedina vec, ktera me jeste napadla, ale ktera urcite vyvola mnoho
negativnich ohlasu :) je, nastavovat pod aktualni pozici mysi region
(napr.2x2 pixely) tak, ze pri presunu mysi se presune i tento region. Stejne
bys ale musel vyresit problem s tim, kdyz ti mys utece z ne-regionu tve
aplikace a kdyz se vrati zpet.

Ahoj Jarda

> ale jak zajistit odchyceni kliknuti mysi nad aplikaci, kdyz onclick a ani
> onmousedown nic nazaznamenaji
>
>
> >skus toto
> >
> >{procedure THl_Pl.Pruhledny;
> >var

Nalezeni handle okna

[*] <tomsir1.edu(zv)mail.cez(tec)cz> - 4.3.2003 09:00:28


diky, tohle presne jsem potreboval ...

Radek


"Richard Siegl" <rsiegl(zv)elas.sk>(zv)clexpert(tec)cz on 04.03.2003 08:36:03

Odpov=ECzte pros=EDm - delphi-l(zv)clexpert(tec)cz

Odesl=E1no k=FDm: delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz


Komu: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Kopie:
P=F8edm=ECt: Re: Nalezeni handle okna


Cez API jer to sice VB kod ale snad sa da pochopit ....

var hn : hwnd;
hn =3D GetDesktopWindow ... handle na desktop .... prve okno vsetky=

ostatne su jeho potomkovia

var hw : hwnd;
hw =3D GetWindow(hn, GW_CHILD) .... cyklus pre najdenie potomkov ok=
na s
handle HWND
m okne.
> Jsem schopen pracovat s oknem pomoci WindowFromPoint a mysi ... =
ale
> potrebuji neco univerzalnejsiho, neco, jako vyjit z okna desktop=
u a
> prohledat child okna, ale nedari se mi ... :O(
>
=

ADO a update

[*] Lstiburek Pavel <Lstiburek(zv)ceb(tec)cz> - 4.3.2003 08:44:20

Ahoj, moznosti je vice:
1. jednak je mozno primo provest update view
pomoci insted of triggeru (viz. BOL), cancel
a refresh - docela elegantni.
2. dalsi moznosti je po editaci naplnit parametry ulozene=20
procedury, vykonat ji, provest cancel a refresh.=20
3. ..=20

Osobne pouzivam postupu dle 2., vyhodou je ze:
a) mam vsechno pod kontrolou,
b) snadno se prideluji opravneni (i velmi komplikovana),
c) prakticky neni mozno do dat stourat nejakym nastojem=20
typu MSQuery...
d) pokud se dodrzi jednoducha zasada, ze parametry SP maji
shodne jmeno s editovanymi sloupci, tak plneni parametru=20
lze plne automatizovat (a rucne resit pouze pripadne vyjimky)
e) do SP lze umistit cast obchodni logiky (nebo i celou)=20
napr. kontroly a mit je tak vsechny na jednom miste.

Pavel

> From: Ty=B9lic Ji=F8=ED [mailto:jiri.tyslic(zv)opp.tbggroup.com]

> Zkousim prechod z BDE na ADO a narazil jsem na nasledujici problem.
> Pouzivam ADODataset a ADOCommand. Na formu mam Grid a dbEdit.=20
> Grid je pouze readonly.=20
> Pro zmenu zaznamu bych v BDE pouzil UpdateSQl.
> V ADO asi nejspise ADOCommand, ale jak to provazat dohromady=20
> s ADODataSet?
>=20
> Sel bych na to asi takle...
>=20
> - TDataSource.AutoEdit :=3D True - zacnu zapisovat nejaky udaj do dbEdi=
t
> - Kliknu na tlacitko ulozit a poslu UPDATE dotaz pres ADOCommand.
> - Ale co dal...?
> dbEdit je ve stavu editace a ja ho potrebuju POSTnout. Mohu=20
> dat CancelUpdate a dotahnout zmeneny udaj, ale to asi neni ono...
>=20
> (V ADODataset mam pouze dotaz na View v SQL2000)
>=20

Nalezeni handle okna

[*] Richard Siegl <rsiegl(zv)elas.sk> - 4.3.2003 08:36:03

Cez API jer to sice VB kod ale snad sa da pochopit ....

var hn : hwnd;
hn = GetDesktopWindow ... handle na desktop .... prve okno vsetky
ostatne su jeho potomkovia

var hw : hwnd;
hw = GetWindow(hn, GW_CHILD) .... cyklus pre najdenie potomkov okna s
handle HWND
Do
If IsWindow(hw) <> 0 And IsWindowVisible(hw) <> 0 Then .... je to
okno a je viditelne
hw = GetWindow(hw, GW_HWNDNEXT)
Loop While hw <> 0

var nadpis : string[255];
GetWindowText hw, nadpis, GetWindowTextLength(hw) + 1 ...nacita do
nadpis caption okna
//este je treba urobit nadpis := copy(nadpis,1,GetWindowTextLength(hw))

Zoznam pouzitych API :

IsWindowVisible
IsWindow
GetWindow
GetDesktopWindow
GetWindowText
GetWindowTextLength
Private Const GW_HWNDNEXT = 2
Private Const GW_CHILD = 5

----- Original Message -----
From: <tomsir1.edu(zv)mail.cez(tec)cz>
To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Tuesday, March 04, 2003 8:11 AM
Subject: Nalezeni handle okna


>
> Ahoj, morim se tu s problemkem, jak najit handle nejakeho okna. Jde o to,
> ze se jedna o child okno cizi aplikace a muzu pouzit jen text z labelu v
> tom okne.
> Jsem schopen pracovat s oknem pomoci WindowFromPoint a mysi ... ale
> potrebuji neco univerzalnejsiho, neco, jako vyjit z okna desktopu a
> prohledat child okna, ale nedari se mi ... :O(
>
> Poradite nekdo ??
>
> Dik Radek
>
>
>
>
>

Re[2]: pruhledny form

[*] Ing. J�n Kuch�r PhD. <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz> - 4.3.2003 08:31:19

ale jak zajistit odchyceni kliknuti mysi nad aplikaci, kdyz onclick a ani
onmousedown nic nazaznamenaji
>skus toto
>
>{procedure THl_Pl.Pruhledny;
>var

ADO a update

[*] Ty�lic Ji�� - 4.3.2003 08:12:12

Zkousim prechod z BDE na ADO a narazil jsem na nasledujici problem.
Pouzivam ADODataset a ADOCommand. Na formu mam Grid a dbEdit. Grid je =
pouze readonly.=20
Pro zmenu zaznamu bych v BDE pouzil UpdateSQl.
V ADO asi nejspise ADOCommand, ale jak to provazat dohromady s =
ADODataSet?

Sel bych na to asi takle...

- TDataSource.AutoEdit :=3D True - zacnu zapisovat nejaky udaj do dbEdit
- Kliknu na tlacitko ulozit a poslu UPDATE dotaz pres ADOCommand.
- Ale co dal...?
dbEdit je ve stavu editace a ja ho potrebuju POSTnout. Mohu dat =
CancelUpdate a dotahnout zmeneny udaj, ale to asi neni ono...

(V ADODataset mam pouze dotaz na View v SQL2000)

Prosel jsem skoro celou konferenci, bylo tam par zajimavych tipu, ale =
jak SPRAVNE resit tuto situaci jsem se nedocetl.=20

Zkuste me prosim nakopnout spravnym smerem...

Dekuji
Jirka

Nalezeni handle okna

[*] Petr Brant <brant(zv)dcomm(tec)cz> - 4.3.2003 08:19:27

Pouzij funkci FindWindowEx, obycejna FindWindow se na child okna pouzit
neda. Pouzivam tohle na nalezeni child okna v MS MapPoint a funguje to =
bez
problemu (ty nazvy, ktere tam jsou, jsem nasel pomoci Spy++ z MS Visual
studia, mozna ze by to WinSight z Delphi umel take, ale s tim nemam
zkusenost):

function TMapPointOleContainer.GetMapWndHandle: THandle;
var h: integer;
begin
Result:=3D 0;
h:=3D FindWindowEx(self.Handle, 0, 'AfxFrameOrView42',''); //2
if h =3D 0 then exit;
h:=3D FindWindowEx(h, 0, 'Afx:400000:8',''); //3
if h =3D 0 then exit;
h:=3D FindWindowEx(h, 0, 'Afx:400000:8',''); //4
if h =3D 0 then exit;
h:=3D FindWindowEx(h, 0, 'Afx:400000:8',''); //5
if h =3D 0 then exit;
h:=3D FindWindowEx(h, 0, 'Afx:400000:8',''); //6
if h =3D 0 then exit;
h:=3D FindWindowEx(h, 0, 'Afx:400000:8',''); //7
if h =3D 0 then exit;
h:=3D FindWindowEx(h, 0, 'Afx:400000:8',''); //8
if h =3D 0 then exit;
h:=3D FindWindowEx(h, 0, 'AfxWnd42','Map Control'); //9
Result:=3D h;
end;

RNDr. Petr Brant [brant(zv)dcomm(tec)cz]=20
http://web.redbox(tec)cz/petr.brant

D&COMM s.r.o.
Korunova=E8n=ED 6
Praha 7
tel. +420724007234


Ahoj, morim se tu s problemkem, jak najit handle nejakeho okna. Jde
o to,
ze se jedna o child okno cizi aplikace a muzu pouzit jen text z
labelu v
tom okne.
Jsem schopen pracovat s oknem pomoci WindowFromPoint a mysi ... ale
potrebuji neco univerzalnejsiho, neco, jako vyjit z okna desktopu a

Nalezeni handle okna

[*] Sula Milos <milos.sula(zv)oku-su(tec)cz> - 4.3.2003 08:15:12

WinAPI FindWindow vam nefunguje ??

Milos

-----Original Message-----
From: tomsir1.edu(zv)mail.cez(tec)cz [mailto:tomsir1.edu(zv)mail.cez(tec)cz]=20
Sent: Tuesday, March 04, 2003 8:12 AM
To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
Subject: Nalezeni handle oknaAhoj, morim se tu s problemkem, jak najit handle nejakeho okna. Jde o
to, ze se jedna o child okno cizi aplikace a muzu pouzit jen text z
labelu v tom okne. Jsem schopen pracovat s oknem pomoci WindowFromPoint
a mysi ... ale potrebuji neco univerzalnejsiho, neco, jako vyjit z okna
desktopu a prohledat child okna, ale nedari se mi ... :O(

Poradite nekdo ??

Dik Radek

Nalezeni handle okna

[*] <tomsir1.edu(zv)mail.cez(tec)cz> - 4.3.2003 08:11:56


Ahoj, morim se tu s problemkem, jak najit handle nejakeho okna. Jde o to,
ze se jedna o child okno cizi aplikace a muzu pouzit jen text z labelu v
tom okne.
Jsem schopen pracovat s oknem pomoci WindowFromPoint a mysi ... ale
potrebuji neco univerzalnejsiho, neco, jako vyjit z okna desktopu a
prohledat child okna, ale nedari se mi ... :O(

Poradite nekdo ??

Dik Radek

Re[2]: pruhledny form

[*] Dusan Nagy <Nagy(zv)inomacomp.sk> - 4.3.2003 07:52:55

Dobr=FD den,
3. marca 2003, 14:44:14, napsal jste:

JB> Ja s tebou naprosto souhlasim, ale bohuzel posledni reseni (o jinem n=
evim)
JB> je nastaveni regionu, ale potom nelze zachytit OnMouseXXX beznym zpus=
obem,
JB> protoze ty se deji nad uplne jinou aplikaci. Jedine snad jeste sledov=
at mys
JB> ve Win a pokud chci, tak na nejakou udalost reagovat, ale nechapu, na=
co by
JB> mohlo byt dobre, aby nejaka aplikace neco udelala pote, co kliknu na =
nejakou
JB> uplne jinou???

JB> Ahoj Jarda

JB> ----- Original Message -----
JB> From: "Ing. J=E1n Kuch=E1r PhD." <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz>
JB> Sent: Monday, March 03, 2003 1:43 PM
JB> Subject: Re: pruhledny form


>> ale kdyz pouziju LWA_COLORKEY, LWA_ALPHA tak to zpruhledni taky kompon=
enty
>> na formu a kopie obrazovky nic neresi, protoze pod tim formem dochazi
JB> casto
>> ke zmenam takze bych musel kopirovat temer permanentne

skus toto

{procedure THl_Pl.Pruhledny;
var
AControl: TControl;
A, Margin, X, Y, CtlX, CtlY: Integer;
begin
Margin :=3D (Width - ClientWidth) div 2;
FullRgn :=3D CreateRectRgn(0, 0, Width, Height);
X :=3D Margin;
Y :=3D Height - ClientHeight - Margin;
ClientRgn :=3D CreateRectRgn(X, Y, X + ClientWidth, Y + ClientHeight);
CombineRgn(FullRgn, FullRgn, ClientRgn, RGN_DIFF);
for A :=3D 0 to ControlCount - 1 do
begin
AControl :=3D Controls[A];
if (AControl is TWinControl) or (AControl is TGraphicControl) then wi=
th AControl do
begin
if Visible then
begin
CtlX :=3D X + Left;
CtlY :=3D Y + Top;
CtlRgn :=3D CreateRectRgn(CtlX, CtlY, CtlX + Width, CtlY + Heig=
ht);
CombineRgn(FullRgn, FullRgn, CtlRgn, RGN_OR);
end;
end;
end;
SetWindowRgn(Handle, FullRgn, True);
end;

--=20
S pozdravem,
Dusan
Nagy(zv)inomacomp.sk

Append u joinovaneho datasetu

[*] Erik Salaj <info(zv)winsoft.sk> - 03.3.2003 22:12:01

> Mam 2 accessovske tabulky a pristupuji k nim pres ADO, konkretne Adonis
> TADODataset, potrebuju dotahnout vsechny polozky

>u teto konstrukce se ale casto stava, ze se data sice hezky ulozi ale
>pri naslednem close a open previewdatasetu se zmeny jeste neprojevi. mam
>testnute ze naskoci asi tak po vterine, coz bude ale odvisle od
>velikosti tabulky a poctu zaznamu (rekl bych), takze resit to pomoci
>Delay je asi blbost. Jde nejak zjistit, kdy jsou jiz data dostupna v
>databazi a je mozno closenout a otevrit previewdataset nebo je cele
>tohle reseni blbost ?

pokial dva ADODataSet-y pouzivaju rovnaky connection (t.j. spolocny
ADODatabase komponent), tak vzajomne zmeny sa v ADODataSet-och
prejavuju okamzite (po refresh-i).

Erik

Indexy na DBF FOXPRO

[*] ing. Jan Fiala <jan.fiala(zv)iol(tec)cz> - 3.3.2003 19:11:49

Protoze datum (datumova polozka) neni retezec.
Index se podle mne v teto chvili nepouzije.

Zkus dotaz zmenit na
Query1.SQL := 'Select .... where Datum=:ParDatum ...';
Query1.ParamByName('MujDatum').AsDateTime := datum_podminky;
QUERY1.Open;

--
Jan Fiala
mailto:jan.fiala(zv)iol(tec)cz

3.3.2003 Dalibor:
> Ahoj,
> mam tabulku typu FoxPro a na ni ctyri indexy.(klic, cislo desc, datum,
> cas).
> Pri SQL dotazu, kdyz chci data vybrat na konkretni den, tedy WHERE
> datum='xx.xx.xxxx' dotaz trva prilis dlouho. Asi tak 5 a 7 sekund.
> Ale kdyz zrusim index DATUM. tak je vyber prakticky hned.
> Nevite proc to dela?

> D5 Prof, BDE 5.01

Narodni zvyklosti v textu a richedit

[*] <js-delphi(zv)quick(tec)cz> - 03.3.2003 16:51:45

Ahoj
Nevim=2C jestli Ti presne odpovim na Tvou otazku=2C =

ale zkus se mrknout na tuhle adresu=2E Jsou to FAQ =

z jazykove poradny Ustavu pro jazyk cesky=2E Treba =

to tam najdes - je tam toho mraky
http=3A//www=2Eujc=2Ecas=2Ecz/poradna/porfaq=2Ehtm

Ahoj
Jirka

--------------------------------------------------
Ing=2E Jiri Sokol=3B jiri=2Esokol=40seznam=2Ecz=3B 972 231 187
D6Prof+SP2=3B WinNT
programator amater

----- P=F9vodn=ED zpr=E1va -----
Od=3A Ji=F8=ED Baudy=B9 =3Cbaudys=40duplikace=2Ecz=3E
Datum=3A pond=ECl=ED=2C 3=2E b=F8ezna 2003 v 12=3A28 odp=2E
P=F8edm=ECt=3A Narodni zvyklosti v textu a richedit

=3E Kr=E1sn=FD den=2C
=3E =F8e=B9=EDm probl=E9m n=E1rodn=EDch zvykost=ED - nemo=BEnost =

=3E jednop=EDsmenn=E9ho znaku na konci
=3E =F8=E1dku =2E=2E
=3E Chci se optet ne=F8e=B9il jste to n=ECdko =3F pop=F8=2E =

=3E netu=B9=EDte kde na netu naj=ED
=3E kompletn=ED seznam t=ECchto =22komplikac=ED=22 =3F
=3E =

=3E Jirka
=3E =

=3E =

=3E

IBDataSet - jak pouzit InsertSQL, ModifySQL, Delet

[*] mivedelphi(zv)seznam(tec)cz - 3.3.2003 14:45:09

Zdravim,

v programu pouzivam komponentu IBDataSet. Mam prirazenou databazi a
pomoci Dataset Editoru jsou definovane modify, insert, delete a
refresh sql prikazy. Data zobrazuji v klasickem dbgridu. Jak ale
vyuziju ty prikazy, kdyz chci napr. zmenit udaje v nekterem radku?
Kde jsou ulozeny ty :promenne, na ktere se odvolava ten prikaz ?

Dik za kazde nakopnuti.

Milda

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Rumcajs-konfera <konfera(zv)rumcajs(tec)com> - 3.3.2003 14:38:56

Stiskni F10 a vyvolas menu. To se obcas stava ...
Lukas "Rumcajs" Weiss
----------------------------------

Kr=E1sn=FD den,
m=E1m takov=FD ne=F8e=B9iteln=FD o=F8=ED=B9ek.
D5 prof, SP1 po otev=F8en=ED jednoho z projekt=F9 se mi ztrat=ED horn=ED =
li=B9ta D5
(komponenty atd) a neda=F8=ED se j=ED vyvolat ?
Jinak v=B9echny ostatn=ED projekty funguj=ED v po=F8=E1dku.

Netu=B9=EDte n=ECkdo ?

D=EDky za ka=BEdou radu.


Jirka

---
Odchoz=ED zpr=E1va neobsahuje viry.
Zkontrolov=E1no antivirov=FDm syst=E9mem AVG (http://www.grisoft(tec)cz).
Verze: 6.0.455 / Virov=E1 b=E1ze: 255 - datum vyd=E1n=ED: 13.2.2003

pruhledny form

[*] Jaroslav Bu�ek <bucek(zv)eskon(tec)cz> - 3.3.2003 14:44:14

Ja s tebou naprosto souhlasim, ale bohuzel posledni reseni (o jinem nevim=
)
je nastaveni regionu, ale potom nelze zachytit OnMouseXXX beznym zpusobem=
,
protoze ty se deji nad uplne jinou aplikaci. Jedine snad jeste sledovat m=
ys
ve Win a pokud chci, tak na nejakou udalost reagovat, ale nechapu, na co =
by
mohlo byt dobre, aby nejaka aplikace neco udelala pote, co kliknu na neja=
kou
uplne jinou???

Ahoj Jarda

----- Original Message -----
From: "Ing. J=E1n Kuch=E1r PhD." <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz>
Sent: Monday, March 03, 2003 1:43 PM
Subject: Re: pruhledny form


> ale kdyz pouziju LWA_COLORKEY, LWA_ALPHA tak to zpruhledni taky kompone=
nty
> na formu a kopie obrazovky nic neresi, protoze pod tim formem dochazi
casto
> ke zmenam takze bych musel kopirovat temer permanentne

pripojeni PC na internet pomoci mobilu

[*] Ladislav Ulrich <ulrichl(zv)spsfm(tec)cz> - 3.3.2003 14:00:11

Zakladem je, aby bylo mozno pripojit mobil k PC a mobil podporoval funkci
modemu. Pak ve WinXP bude detekovan jako modem (mozna bude nutno vyhledat
ovladace pro tento modem u vyrobce mobilu). Nutny je protokol TCP/IP pro
tento modem a nasledne nastaveni vytaceni dle operatora (nevim, zda mate
aktivovan u operatora datovy prenos).

Ulrich
----- Original Message -----
From: "Pavel ZIDEK" <delphi(zv)kopr(tec)cz>
To: "konference DELPHI" <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Saturday, March 01, 2003 1:56 PM
Subject: OT: pripojeni PC na internet pomoci mobilu


> Zdravim,
> omlouvam se za tema mimo delphi, ale mam notebook, ktery potrebuji
pripojit
> na internet pres mobil. Muze mi nekdo na soukromy mail napsat ktery
protokol
> pouzita a jake jsoiun zkusenosti s timto druhem spojeni.
> Mam WinXP Home
>
> Diky Pavel ZIDEK
> delphi(zv)kopr(tec)cz
>
>

pruhledny form

[*] Ing. J�n Kuch�r PhD. <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz> - 3.3.2003 13:43:17

ale kdyz pouziju LWA_COLORKEY, LWA_ALPHA tak to zpruhledni taky komponenty
na formu a kopie obrazovky nic neresi, protoze pod tim formem dochazi casto
ke zmenam takze bych musel kopirovat temer permanentne
>Muzete volat API funkce na nastaveni pruhlednosti formu, ale ty jsou jen na
>w2k a xp.
>
>Dalsi moznost je udelat kopii obrazovky pod formem a v dane oblasti
>vykreslovat na form. Tak nejak fungovala i komponenta Glass, ale bylo to
>dost trhave - zkratka to nebyl real transparent.

Qr,OutputBin,Format papiru

[*] Jarom�r �erm�k - 3.3.2003 13:26:30

Ahoj vsichni

Mam prosbu: Nevite nekdo jakym zpusobem donutit QR v D5 k tomu aby mi
bral format dle zvoleneho zasobniku papiru. V OnCreate formulare se
sestavou nastavim nejprve zasobnik papiru a pak zmenim papersize na
Default. Kdyz mam na staveny traktor, vezme se format spravne podle toho
co je nastaveno v ovladaci, kdyz ale zmenim na rucni podavani, bere se
stale hodnota z podavace traktor. Nevite nekdo co s tim?
Jaromir Cermak---
Odchoz=ED zpr=E1va neobsahuje viry.
Zkontrolov=E1no antivirov=FDm syst=E9mem AVG (http://www.grisoft(tec)cz).
Verze: 6.0.459 / Virov=E1 b=E1ze: 258 - datum vyd=E1n=ED: 25.2.2003

Append u joinovaneho datasetu

[*] Lstiburek Pavel <Lstiburek(zv)ceb(tec)cz> - 3.3.2003 13:28:01

Jednou z moznosti je nastavit si TFields v datatsetu na readonly,
ty pak nejsou meneny, pokud oznacis vsechny sloupce z jedne tabulky,
tak se do ni ani nic nevlozi.

Pavel

> From: Dobroslav Studnicka [mailto:morph(zv)centrum(tec)cz]
> Mam 2 accessovske tabulky a pristupuji k nim pres ADO,
> konkretne Adonis
> TADODataset, potrebuju dotahnout vsechny polozky
>
> SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON ... WHERE ...
>
> Pri otevrenem dotazu jsem pak v situaci, ze do table1 potrebuju pridat
> polozku tak, aby se toto ihned po vystupu z funkce projevilo. Zkousel
> jsem to resit pres DataSet.Append, ale tim se pridal zaznam krome do
> master tabulky taky do detailove table2.
>

IB a transakce

[*] Pavel Cisar <pcb(zv)atlas(tec)cz> - 3.3.2003 12:36:22

Haj hou!

On 2 Mar 2003 at 16:08, Pavel Bares wrote:

> Z ruznych transakci by to rozhodne neslo. V ramci jedne transakce bez
> > problemu.
> >
> Trochu nechapu proc pokud je to jak pisete ze
>
> IB/FB zaznamy nezamyka, konflikty se detekuji a resi vyhodnocenim verzi
> radku.

No prave. Novou ale nepotvrzenou verzi radku prepisete pouze z transakce
ktera zmenu provedla, ale nikdy z jine transakce. Jine transakce bud cekaji na
vysledek (WAIT), nebo ihned ohlasi chybu (NOWAIT).

Samozrejme jde nastavit read committed a wait, a pak je zmena provedena v
transakci A bez problemu prepsana zmenou v transakci B. Jenze v takovem
pripade B vubec nezna hodnotu zapsanou A, proste ji jen prepise. Pokud tedy
zmena bude ve tvaru UPDATE TABA SET COL1 = <hodnota COL1 prectena
drive> +/- hodnota, pak samozrejme dostanete naprosto spatne vysledky.

Je nutne vzit v uvahu nejen jak se synchronizuji zapisy transakci, ale i jaka data
jednotlive transakce v tom kterem okamziku vidi.

S pozdravem
Pavel Cisar

Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
Fulda, Nemecko
http://www.firebird-conference.com

Mobil: 724 281429
http://www.ibphoenix(tec)cz
Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Jiri Foldyna <jiri.f(zv)avizo(tec)cz> - 3.3.2003 12:42:54

Ahoj,

> Ale mna viac trapi, ze:
>
> 1. Pri uzatvarani Delphi zahlasuje chybu v VCL50.BLP a treba ho
> zostrelit. Pokial zatvorim project cez CloseAll a potom Delphi tak to
> nezvykne spravit.

tohle mi delalo taky (D5, W2K). Pomaha nechat otevrene jen soubory, ktere
jsou uvedeny v projektu nebo skupine projektu (.BPG). Typicky pripad je
krokovani do unit (napr. po vyjimce pri ladeni), ktere nejsou soucasti
zadneho projektu, a ktere pak zustanou otevrene v editoru.

Zdravim

Jiri Foldyna
mailto:jiri.f(zv)avizo(tec)cz

Narodni zvyklosti v textu a richedit

[*] Ji�� Baudy� - 3.3.2003 12:28:58

Kr=E1sn=FD den,
=F8e=B9=EDm probl=E9m n=E1rodn=EDch zvykost=ED - nemo=BEnost jednop=EDsme=
nn=E9ho znaku na konci
=F8=E1dku ..
Chci se optet ne=F8e=B9il jste to n=ECdko ? pop=F8. netu=B9=EDte kde na n=
etu naj=ED
kompletn=ED seznam t=ECchto "komplikac=ED" ?

Jirka

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Ji�� Baudy� - 3.3.2003 11:02:01

Pomohlo osdtran=ECn=ED project.dsk, pop=F8. i Visible=3D1

D=EDky


From: [mailto:delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz]On

Ahoj,
podobny problem obcas mivam - zkus se prepnout na form projektu
ktery vidis (tim ze na nej kliknes levym mysitkem) a zmackni levy
ALT (nebo F10) - tim by's mel aktivovat menu hlavni listy s
komponentama atd. - dej vedet jestli pomohlo, pac vim, ze jsem to
jeste nejak resil.

MI'RA


Da sa zistit co je pod formularom (canvas?)?

[*] Vlko II. <vlko(zv)zilina(tec)net> - 03.3.2003 11:08:23

No v podstate si chcem spravit taku lupu, co by zvatsovala, co je pod nou,
lenze
vsetky dosial to robili tak, ze boli v jednom rohu a nakoniec zvatsovali aj
sami seba,
ja by som chcel aby som s nou mohol aj pohybovat, a to sa bez udaneho
sposobu neda:(


On Mon, 3 Mar 2003 09:44:32 +0100, Jaroslav Koh�k <jaroslav.kohak(zv)dites(tec)cz>
wrote:

> A proc potom ten form vubec chces vytvaret - kdyz nema byt videt ?
> Udelej ho skryty, nebo to rovnou napis ne jako aplikaci, ale jako sluzbu.
> Tymi
>
> -----Original Message-----
> From: Vlko II. [mailto:vlko(zv)zilina.net]
> Sent: Friday, February 28, 2003 1:06 PM
> To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
> Subject: Da sa zistit co je pod formularom (canvas?)?
>
> Chcel by som sa spytat, ci je nejakym sposobom zistitelne canvas pod
> formularom.
> Nieco podobne ako je vo w2k, a wXP ked je polopriehladny formular a
> zobrazuje co je
> pod nim.Aby zobrazovalo aj ostatne okna, nie desktop, tak ako to funguje
> pri transparentnom formulare vo win98, teda nieco take ako keby som
> ziskal obrazok,
> ked tam aplikacia nie je a ona tam pritom je:).
>
> S pozdravom
>
> vlko
>
--


--------------
vlko_(zv)pobox.sk

Rozdil v razeni?

[*] Vladimir Michl <vladimir.michl(zv)hlubocky.del(tec)cz> - 3.3.2003 11:05:34

On Fri, 14 Feb 2003, Karel Horky wrote:

> Dalibor, <mailto:dalibor(zv)torola(tec)cz>:
> D> Je nejaky rozdil v razeni mezi Slovenstinou a Cestinou?
> D> Jde o to, jestli muzu pouzit ceske trideni i pro Slovenstinu, nebo ma
> D> Slovenstina v necem jina specifika.
>
> V zasade ne. Maji nekolik pismenek, ktera v cestine nejsou, ale stejne
> se pismena s diakritikou radi za pismena bez diakritiky. Az pak jsou
> razena dalsi pismena podle abecedy.
> Naistaluj si slovenskou klavesnici a zkus to.

Myslim ze zasadni rozdil neni, tedy pokud normy razeni od rozdeleni
republiky nezmenily, protoze pred rokem 93 se radilo stejne.

A s tim ze se pismena s diakritikou radi az za pismena bez diakritiky
nemate tak uplne pravdu. Razeni probiha v nekolika krocich, pricemz v
prvnim kroku se neuvazuje velikost pismen a diakriticka znamenka (az na
nekolik pismen s hacky, ale ne vsechny). Pokud dojde v prvnim kroku k ke
shode, pak nastupuji prave diakriticka znamenka, pokud je shoda i zde pak
lze urcit dalsi pravidla, ale zde jiz norma myslim nic nerika. Uz je to
dlouho co jsem se tim zabyval.

Ceske razeni se ridi podle =C8SN 97 6030. K tomu je dobre si take precist
N=E1dvorn=EDk a kol.: Pravidla jmen=E9ho katalogu (=E8l. 201 - 210), kde cl=
ovek
pochopi proc se radi tak jak se radi.


---------------------------------------------------------------------------
Vladim=EDr Michl <Vladimir.Michl(zv)hlubocky.del(tec)cz>
Del a.s., Stroj=EDrensk=E1 38, =AE=EF=E1r nad S=E1zavou
pobo=E8ka Olomouck=E1 355, Hlubo=E8ky-Mari=E1nsk=E9 =DAdol=ED

http://hlubocky.del(tec)cz

pruhledny form

[*] Jaroslav Bu�ek <bucek(zv)eskon(tec)cz> - 3.3.2003 11:17:47

Muzete volat API funkce na nastaveni pruhlednosti formu, ale ty jsou jen =
na
w2k a xp.

Dalsi moznost je udelat kopii obrazovky pod formem a v dane oblasti
vykreslovat na form. Tak nejak fungovala i komponenta Glass, ale bylo to
dost trhave - zkratka to nebyl real transparent.

Ahoj Jarda

----- Original Message -----
From: "Ing. J=E1n Kuch=E1r PhD." <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz>
Sent: Monday, March 03, 2003 10:17 AM
Subject: Re: pruhledny form


> a co kdyz pouzivam D5 co ted s tim ?
> >
> > ak pouzivate Delphi 6+ mate tam taku vlastnost - TransparentColor,
> > ktora dovoluje nastavit transparetnu farbu - ta bude pri zobrazovani
> > formu nahradena pozadim.
> > Farbu nastavite pomocou TransparentColorValue.
> > Tie OnFunkcie by som asi riesil cez standardne fcie formu, len by ste
> > si museli pamatat suradnice priehladnej cast(co nie je problem) a v
> > form1.onclick checkovat kde sa nachadzam.
> >

Nastroj na debug stored procedur ve IB/FB

[*] Roland Turcan <rolo(zv)sedas.sk> - 03.3.2003 11:11:48

<<< 3. 3. 2003 11:11 - kroutilm(zv)wsc(tec)cz "kroutilm(zv)wsc(tec)cz" >>>
kwc> Muzete mi nekdo doporucit nastroj na ladeni stored procedur ve Firebirdu?
kwc> Nejlepe neco free nebo alespon za rozumnou cenu.

kwc> Zatim jsem vyzkousel IBAdmin3 (nic moc) od sqlly a IB/FB Manager od EMS (ten
kwc> se mi libi). Jeste chci zusit IB Expert.

kwc> Michal

A po skusenosti s nimi dospejes k nazoru, ze najlepsi debuger na SP je
vypisovanie do nejakej tabulky. :-)))
--
Best regards, TRoland

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Roland Turcan <rolo(zv)sedas.sk> - 03.3.2003 11:22:47

<<< 3. 3. 2003 11:13 - Ji=F8=ED Baudy=B9 "baudys(zv)duplikace(tec)cz" >>>
JB> D5 prof, SP1 po otev=F8en=ED jednoho z projekt=F9 se mi ztrat=
=ED horn=ED li=B9ta D5
JB> (komponenty atd) a neda=F8=ED se j=ED vyvolat ?
JB> Jinak v=B9echny ostatn=ED projekty funguj=ED v po=F8=E1dku.

toto sa aj mne stava. Ale stale ukoncim Delphi a spustim ho znova a j=
e
to. Niekedy mi pomoze aj minimalizovanie a maximalizovanie okna cez
klavesovu skratku.

Ale mna viac trapi, ze:

1. Pri uzatvarani Delphi zahlasuje chybu v VCL50.BLP a treba ho
zostrelit. Pokial zatvorim project cez CloseAll a potom Delphi tak to
nezvykne spravit.
2. Mam taky pocit, ze od instalovania FastReportu mi pri "Build all"
vypisuje "Ivalid floating point operation" do messageboxu, nie do
Message. Ale vypisuje to pri komplilacii rozlicnych unit. Ale len raz
za "build all".

--=20
Best regards, TRoland


Prevod FileTime do DateTime

[*] Daniel Rott <roxton(zv)seznam(tec)cz> - 3.3.2003 11:25:51

> > A co takhle FileTimeToSystemTime a SystemTimeToDateTime ?
>
> Zde pozor. SystemTime je na Windows v UTC.

Struktura SYSTEMTIME neobsahuje informaci o pasmu, pouziva
se jak pro UTC, tak pro pasmovy cas, napr. funkce GetLocalTime
i GetSystemTime vraci tutez datovou strukturu avsak i jinym obsahem.

Daniel
-------------------------------------------------------
Scanning complete: NO intelligent life form in range.

Pripojeni k SAP

[*] Milan Lucka <mlucka(zv)cz.foxconn(tec)com> - 3.3.2003 11:32:42

Skus:

http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/de/d8/44c9f5ac3c11d189c60000e829fbb
d/frameset.htm
a priklady pouzitia, Logon, RFC, BAPI....:
http://www.bapi.is-here.de

Milan


-----Original Message-----
From: Marek Hradil [mailto:marekhr(zv)benefitcz(tec)cz]
Sent: Thursday, February 27, 2003 12:00 PM
To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
Subject: RE: Pripojeni k SAP


Nemate nekdo blizsi informace o tech Automation objektech.
O specialni verzi delphi pro SAP vim, ale cena je ponekud neprekonatelna
na to ze to potrebuji pro relativne jednoduchy program, ktery jen
vyuzije nejaky ciselnik ze SAP.

Diky

> -----Original Message-----
> From: delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz
> [mailto:delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz] On Behalf Of Ondrej Kelle
> Sent: Thursday, February 27, 2003 10:48 AM
> To: 'delphi-l(zv)clexpert(tec)cz'
> Subject: AW: Pripojeni k SAP
>
>
> > Prosim mate nekdo rehled o moznostech priojeni
> > k SAP R3 z delphi ?
>
> Mam len pocit, ze SAP publikuje nejake Automation objekty,
> ktore sa daju naimportovat a pouzivat v Delphi rovnako ako v
> inych jazykoch.
>
> HTH
> TOndrej

Prevod FileTime do DateTime

[*] Vladimir Michl <vladimir.michl(zv)hlubocky.del(tec)cz> - 3.3.2003 11:18:05

On Thu, 13 Feb 2003, Daniel Rott wrote:

> > pokud to potrebuji obecne i v navazujicich nedelfackych
> > programech kde neni fce FileDateToDateTime() a pouze
> > 32bit integer?
>
> A co takhle FileTimeToSystemTime a SystemTimeToDateTime ?

Zde pozor. SystemTime je na Windows v UTC.
FileTime je podle toho jak si to clovek prevede a jak to ziska, na
prevod z UTC do local time a zpet je LocalFileTimeToFileTile a
FileTimeToLocalFileTime.

TDateTime je vzdy localtime (aspon podle mych zkusenosti) a tudiz neni
zaruceno ze s pribyvajicim casem se zvetsuje. Pri zmene casu z letniho na
zimni, nastava situace, ze se TDateTime o kus vrati zpet (v nasem casovem
pasmu).

Vsechny funkce z Delphi, ktere provadi prevody casu pracuji v localtime,
tj. DateTimeToSystemTime je system time v localtime misto spravneho UTC.

---------------------------------------------------------------------------
Vladim=EDr Michl <Vladimir.Michl(zv)hlubocky.del(tec)cz>
Del a.s., Stroj=EDrensk=E1 38, =AE=EF=E1r nad S=E1zavou
pobo=E8ka Olomouck=E1 355, Hlubo=E8ky-Mari=E1nsk=E9 =DAdol=ED

http://hlubocky.del(tec)cz

Re[2]: pruhledny form

[*] Vit Tichy <vitek(zv)softok(tec)cz> - 3.3.2003 11:13:50

Joha,

>> ak pouzivate Delphi 6+ mate tam taku vlastnost - TransparentColor,
I> a co kdyz pouzivam D5 co ted s tim ?

W2k+ umi pruhlednost na oknech, koukni na: LWA_COLORKEY, LWA_ALPHA atd.

--
vt

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Delphin <delphin(zv)post(tec)cz> - 3.3.2003 11:01:57

staci smazat soubor .dsk (nebo podobny) v projektu.

----- Original Message -----
From: "Ji�� Baudy�" <baudys(zv)duplikace(tec)cz>
To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Monday, March 03, 2003 10:28 AM
Subject: Projekt s kterym mizi Delphi


Kr�sn� den,
m�m takov� ne�e�iteln� o��ek.
D5 prof, SP1 po otev�en� jednoho z projekt� se mi ztrat� horn� li�ta D5
(komponenty atd) a neda�� se j� vyvolat ?
Jinak v�echny ostatn� projekty funguj� v po��dku.

Netu��te n�kdo ?

D�ky za ka�dou radu.


Jirka

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Jaroslav Bu�ek <bucek(zv)eskon(tec)cz> - 3.3.2003 10:53:16

Najdi si soubor NazevProjectu.DSK a v nem nastav v sekci [Main Window]
Visible na 1 a otevri projekt znovu.

Ahoj Jarda

----- Original Message -----
From: "Ji=F8=ED Baudy=B9" <baudys(zv)duplikace(tec)cz>
Sent: Monday, March 03, 2003 10:28 AM
Subject: Projekt s kterym mizi Delphi


D5 prof, SP1 po otev=F8en=ED jednoho z projekt=F9 se mi ztrat=ED horn=ED =
li=B9ta D5
(komponenty atd) a neda=F8=ED se j=ED vyvolat ?
Jinak v=B9echny ostatn=ED projekty funguj=ED v po=F8=E1dku.

ShellContextMenuHandler a rozmery MenuItems

[*] Jaroslav Bucek <bucek(zv)eskon(tec)cz> - 3.3.2003 10:49:33

> zvetsit vysku polozek v podnabidce, ktera se rozbali z hlavniho context

Ted jsem si vsiml, ze jsi chtel zvetsit vysku polozky a ne jen pridat ikonu.
V tomto pripade bys mel implementovat interface IContextMenu3 a v metode
HandleMenuMsg2 (kterou vola Explorer, pokud je IContextMenu3 implementovano)
by to mohlo vypadat nejak takto:

function TContextMenu.HandleMenuMsg2(uMsg: UINT; wParam, lParam: Integer;
var lpResult: Integer): HResult;
var
MI : PMeasureItemStruct;
DI : PDrawItemStruct;
begin
case uMsg of
WM_MEASUREITEM: // tady nastav velikost polozek
begin
MI := PMeasureItemStruct(lParam);
MI.itemWidth := 150;
MI.itemHeight := 20;
end;
WM_DRAWITEM: // tady si muzes jednotlive polozky vykreslit sam
begin
DI := PDrawItemStruct(lParam);
....
end;
....
end;
end;


Ahoj Jarda

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Tvrz Miroslav <Miroslav.Tvrz(zv)merlin(tec)cz> - 3.3.2003 10:32:28

Ahoj,=20
podobny problem obcas mivam - zkus se prepnout na form projektu
ktery vidis (tim ze na nej kliknes levym mysitkem) a zmackni levy
ALT (nebo F10) - tim by's mel aktivovat menu hlavni listy s=20
komponentama atd. - dej vedet jestli pomohlo, pac vim, ze jsem to
jeste nejak resil.

MI'RA

-----Original Message-----
From: Ji=F8=ED Baudy=B9 [mailto:baudys(zv)duplikace(tec)cz]
Sent: Monday, March 03, 2003 10:28 AM
To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
Subject: Projekt s kterym mizi Delphi


Kr=E1sn=FD den,
m=E1m takov=FD ne=F8e=B9iteln=FD o=F8=ED=B9ek.
D5 prof, SP1 po otev=F8en=ED jednoho z projekt=F9 se mi ztrat=ED =
horn=ED li=B9ta D5
(komponenty atd) a neda=F8=ED se j=ED vyvolat ?
Jinak v=B9echny ostatn=ED projekty funguj=ED v po=F8=E1dku.

Netu=B9=EDte n=ECkdo ?

D=EDky za ka=BEdou radu.


Jirka

Projekt s kterym mizi Delphi

[*] Ji�� Baudy� - 3.3.2003 10:28:05

Kr=E1sn=FD den,
m=E1m takov=FD ne=F8e=B9iteln=FD o=F8=ED=B9ek.
D5 prof, SP1 po otev=F8en=ED jednoho z projekt=F9 se mi ztrat=ED horn=ED =
li=B9ta D5
(komponenty atd) a neda=F8=ED se j=ED vyvolat ?
Jinak v=B9echny ostatn=ED projekty funguj=ED v po=F8=E1dku.

Netu=B9=EDte n=ECkdo ?

D=EDky za ka=BEdou radu.


Jirka

ShellContextMenuHandler a rozmery MenuItems

[*] Jaroslav Bucek <bucek(zv)eskon(tec)cz> - 3.3.2003 10:31:19

Pokud ti staci ikony 16x16, tak muzes primo v QueryContextMenu napriklad po
InsertMenu zavolat SetMenuItemBitmaps a tim nastavit ikonu te polozky.

Ahoj Jarda
----- Original Message -----
From: "Sommer Pavel" <PSommer(zv)cpoj(tec)cz>
To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Saturday, March 01, 2003 10:20 PM
Subject: ShellContextMenuHandler a rozmery MenuItems


Ahoj vsem,
mam vytvorenou .dll, ktera mi vyvolava kaskadove context menu (pres
QueryContextMenu) pro urcity typ souboru, a potreboval bych
zvetsit vysku polozek v podnabidce, ktera se rozbali z hlavniho context
menu. Zkratka tam potrebuju dat bitmapy 16x16, tak jako je to v
podnabidce
"Odeslat". Dival jsem se na SetMenuItemInfo, ale tam sem nic takoveho
nenasel. Muzete mi nekdo poradit ?

Dekuji
Pavel Sommer.

pruhledny form

[*] Ing. J�n Kuch�r PhD. <kuchar(zv)unicodesys(tec)cz> - 3.3.2003 10:17:43

a co kdyz pouzivam D5 co ted s tim ?
>
> ak pouzivate Delphi 6+ mate tam taku vlastnost - TransparentColor,
> ktora dovoluje nastavit transparetnu farbu - ta bude pri zobrazovani
> formu nahradena pozadim.
> Farbu nastavite pomocou TransparentColorValue.
> Tie OnFunkcie by som asi riesil cez standardne fcie formu, len by ste
> si museli pamatat suradnice priehladnej cast(co nie je problem) a v
> form1.onclick checkovat kde sa nachadzam.
>

Class TToolButton not found

[*] Tvrz Miroslav <Miroslav.Tvrz(zv)merlin(tec)cz> - 3.3.2003 10:04:28

Ahoj, zkousel jsi pred vytvorenim TToolButtonu zavolat proceduru
RegisterClass? - nebo tak podobne (nejsem si jist)

MI'RA

-----Original Message-----
From: dphi_forum(zv)proces.sk [mailto:dphi_forum(zv)proces.sk]
Sent: Monday, March 03, 2003 10:01 AM
To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
Subject: Class TToolButton not found


Caute.

Mam problem s TToolButtonom v komponente, ktoru odvadzam od TToolBaru, ked
si chcem hned na zaciatku vytvorit dake Buttony (napr v Create) tak mi
vypise vyssie zmienenu chybu, ale iba v Runtime v designe mi ide vsetko
normalne.

Class TToolButton not found

[*] dphi_forum(zv)proces.sk - 3.3.2003 10:00:43

Caute.

Mam problem s TToolButtonom v komponente, ktoru odvadzam od TToolBaru, ked
si chcem hned na zaciatku vytvorit dake Buttony (napr v Create) tak mi
vypise vyssie zmienenu chybu, ale iba v Runtime v designe mi ide vsetko
normalne.

Define pro detekci C++Builderu...

[*] tondrej(zv)t-online.de - 03.3.2003 09:42:41

> Existuje preddefinovany define, pomoci ktereho bych mohl
> snadno v $ifdef poznat, ze nejsem ani v Delphi, ani v
> kylixu, ale v C++ builderu?

Pozri si JEDI.inc v JCL.

HTH

Da sa zistit co je pod formularom (canvas?)?

[*] Jaroslav Koh�k <jaroslav.kohak(zv)dites(tec)cz> - 3.3.2003 09:44:32

A proc potom ten form vubec chces vytvaret - kdyz nema byt videt ?
Udelej ho skryty, nebo to rovnou napis ne jako aplikaci, ale jako =
sluzbu.
Tymi

-----Original Message-----
From: Vlko II. [mailto:vlko(zv)zilina.net]
Sent: Friday, February 28, 2003 1:06 PM
To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
Subject: Da sa zistit co je pod formularom (canvas?)?


Chcel by som sa spytat, ci je nejakym sposobom zistitelne canvas pod=20
formularom.
Nieco podobne ako je vo w2k, a wXP ked je polopriehladny formular a=20
zobrazuje co je
pod nim.Aby zobrazovalo aj ostatne okna, nie desktop, tak ako to funguje
pri transparentnom formulare vo win98, teda nieco take ako keby som =
ziskal=20
obrazok,
ked tam aplikacia nie je a ona tam pritom je:).

S pozdravom

vlko

--=20


--------------
vlko_(zv)pobox.sk =20

Define pro detekci C++Builderu...

[*] Lukas Gebauer <gebylist(zv)mlp(tec)cz> - 03.3.2003 09:33:36

Existuje preddefinovany define, pomoci ktereho bych mohl snadno v
$ifdef poznat, ze nejsem ani v Delphi, ani v kylixu, ale v C++
builderu?

-- Lukas Gebauer.

E-mail: gebauerl(zv)mlp(tec)cz
http://www.ararat(tec)cz/synapse/ - Synapse Delphi and Kylix TCP/IP Lib.

komunikace TCP/IP

[*] Lukas Gebauer <gebylist(zv)mlp(tec)cz> - 03.3.2003 09:02:34

> Zdravim Vas, potrebuji do site TCP/IP (jeden segment) posilat
> nejaka data (ne mnoho) periodicky a z ruznych stanic je obcas sem tam
> prijimat. Nechci navazovat nejaka spojeni pocitacu, jen vysilat do
> site bez ohledu na to, zda to nekdo prijima. Poradte nekdo. Diky.

Zjevne chces pouzit UDP protokol... Vic ti na tvuj dotaz poradit
nelze. (nic ve zlym, ale je to dotaz jako kdyby ses ptal: "chci
napsat program, ktery bude neco pocitat. Jak na to?" ;-)))

Jako vseobecnou radu doporucuji precist si nejdrive nejakou knizku o
tom, jak vlastne TCP/IP funguje. bez vseobecnych znalosti o tom, jak
ty site vlastne funguji, se takoveto programy pisi velmi spatne.

Nebo jeste hure, treba pomoci nejake komponenty takovy program
napises, ale zpravidla takovy program funguje zbytecne spatne, nebo
zbytecne neefektivne.


-- Lukas Gebauer.

E-mail: gebauerl(zv)mlp(tec)cz
http://www.ararat(tec)cz/synapse/ - Synapse Delphi and Kylix TCP/IP Lib.

komunikace TCP/IP

[*] kejchal(zv)volny(tec)cz - 03.3.2003 08:55:01

Zdravim Vas, potrebuji do site TCP/IP (jeden segment) posilat
nejaka data (ne mnoho) periodicky a z ruznych stanic je obcas sem
tam prijimat. Nechci navazovat nejaka spojeni pocitacu, jen
vysilat do site bez ohledu na to, zda to nekdo prijima. Poradte
nekdo. Diky.

IB a transakce

[*] Pavel Bares <bares(zv)atoll(tec)cz> - 2.3.2003 16:08:43

Z ruznych transakci by to rozhodne neslo. V ramci jedne transakce bez
> problemu.
>
Trochu nechapu proc pokud je to jak pisete ze

IB/FB zaznamy nezamyka, konflikty se detekuji a resi vyhodnocenim verzi
radku.

Potom preci staci nastavit to tak, aby platila posledni commitnuta verze
resp. to uz vlastne tak je, takze by stacilo povolit vytvareni novych verzi
radku ktere jsou jeste v transakci, nebo jejih prepis novejsi verzi.
To by prece nemusel byt az takovy problem ?

Pomohlo by mi i pokud by slo zastavit jiz bezici proceduru Rollbacknout a
pustit znovu (z ruznych transakci)
Proste zajistit, aby se procedura spustila vzdy jen jednou.

dekuji

Pavel Bares----- Original Message -----
From: "Pavel Cisar" <pcb(zv)atlas(tec)cz>
To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Saturday, March 01, 2003 1:29 PM
Subject: Re: IB a transakce


> Haj hou!
>
> On 28 Feb 2003 at 16:50, Pavel Bares wrote:
>
> > Mel bych dva dotazy ohledne transakci na IB / FB
> >
> > 1. Lze pouzit transakce v store procedurach ?
>
> Procedury a spouste pracuji v kontextu klientske transakce. Nemohou
> zahajovat/ukoncovat sve vlastni transakce.
>
> > 2. Lze nejak nastavit transakci, aby nezmykala zanamy ?
>
> IB/FB zaznamy nezamyka, konflikty se detekuji a resi vyhodnocenim verzi
radku.
>
> > Potreboval bych aby procedura mohla byt spustena vicekrat (soucasne) a
> > mohla updatovat zaznamy, ktere jsou jiz zmenene a nejsou commitnute.
>
> Z ruznych transakci by to rozhodne neslo. V ramci jedne transakce bez
> problemu.
>
> S pozdravem
>
> Pavel Cisar
>
> Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
> Fulda, Nemecko
> http://www.firebird-conference.com
>
> Mobil: 724 281429
> http://www.ibphoenix(tec)cz
> Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase
>
>

Indexy na DBF FOXPRO

[*] Dalibor <dalibor(zv)torola(tec)cz> - 03.3.2003 07:14:49

Ahoj,
mam tabulku typu FoxPro a na ni ctyri indexy.(klic, cislo desc, datum,
cas).
Pri SQL dotazu, kdyz chci data vybrat na konkretni den, tedy WHERE
datum='xx.xx.xxxx' dotaz trva prilis dlouho. Asi tak 5 a 7 sekund.
Ale kdyz zrusim index DATUM. tak je vyber prakticky hned.
Nevite proc to dela?

D5 Prof, BDE 5.01

Nastroj na debug stored procedur ve IB/FB

[*] <kroutilm(zv)wsc(tec)cz> - 2.3.2003 11:09:54

Muzete mi nekdo doporucit nastroj na ladeni stored procedur ve Firebirdu?
Nejlepe neco free nebo alespon za rozumnou cenu.

Zatim jsem vyzkousel IBAdmin3 (nic moc) od sqlly a IB/FB Manager od EMS (ten
se mi libi). Jeste chci zusit IB Expert.

Michal

Ukladani dat na CD

[*] ing. Jan Fiala <jan.fiala(zv)iol(tec)cz> - 1.3.2003 23:36:38

UG9rdWQgc2kgc3B1c3RpcyBOZXJvQ01ELkVYRSwgZG9zdGFuZXMgbmEgb2JyYXpvdmt1IHBvZHJv
Ym5vdQ0KbmFwb3ZlZHUuIE5lbmkgdG8gc3BvdXN0ZW5pIHByaW1vIE5FUk8uRVhFIHMgcGFyYW1l
dHJ5LCBhbGUgenZsYXN0bmkNCnJhZGtvdmEgdXRpbGl0YS4NCg0KLS0gDQpKYW4gRmlhbGENCm1h
aWx0bzpqYW4uZmlhbGFAaW9sLmN6DQoNCjI4LjIuMjAwMyBKafjtIEJhdWR5uToNCj4gT21sb3V2
4W0gc2UgemEgdHJvY2h1IE9ULA0KPiBhbGUgbmlrZGUganNlbSBvIGNvbW1hbmQtbGluZSB1IG5l
cmEgbmVuYbllbCBhbmkgYnJrLiBLZGUgayB0b211IG5hamR1DQo+IGRva3VtZW50YWNpPw==

ShellContextMenuHandler a rozmery MenuItems

[*] Sommer Pavel <PSommer(zv)cpoj(tec)cz> - 1.3.2003 22:20:51

Ahoj vsem,
mam vytvorenou .dll, ktera mi vyvolava kaskadove context menu (pres
QueryContextMenu) pro urcity typ souboru, a potreboval bych
zvetsit vysku polozek v podnabidce, ktera se rozbali z hlavniho context
menu. Zkratka tam potrebuju dat bitmapy 16x16, tak jako je to v
podnabidce
"Odeslat". Dival jsem se na SetMenuItemInfo, ale tam sem nic takoveho
nenasel. Muzete mi nekdo poradit ?

Dekuji

Klavesnice

[*] Green Ghost <Green.Ghost(zv)seznam(tec)cz> - 01.3.2003 18:16:53

Da se nejak uplne vypnout vstup z klavesnice?
Dik

______________________________________________________________________
Reklama:
Na Internet te=EF m=F9=BEe m=EDt d=EDky Oskarovi p=F8=EDstup =FApln=EC =
ka=BEd=FD. I Oskarta u=BE um=ED GPRS. http://ad2.seznam(tec)cz/redir.cgi?in=
stance=3D44094%26url=3Dhttp://www.oskarmobil(tec)cz/services/whatsnew.php#g=

OT: pripojeni PC na internet pomoci mobilu

[*] Pavel ZIDEK <delphi(zv)kopr(tec)cz> - 1.3.2003 13:56:44

Zdravim,
omlouvam se za tema mimo delphi, ale mam notebook, ktery potrebuji pripojit
na internet pres mobil. Muze mi nekdo na soukromy mail napsat ktery protokol
pouzita a jake jsoiun zkusenosti s timto druhem spojeni.
Mam WinXP Home

Diky Pavel ZIDEK
delphi(zv)kopr(tec)cz

IB a transakce

[*] Pavel Cisar <pcb(zv)atlas(tec)cz> - 1.3.2003 13:29:36

Haj hou!

On 28 Feb 2003 at 16:50, Pavel Bare� wrote:

> Mel bych dva dotazy ohledne transakci na IB / FB
>
> 1. Lze pouzit transakce v store procedurach ?

Procedury a spouste pracuji v kontextu klientske transakce. Nemohou
zahajovat/ukoncovat sve vlastni transakce.

> 2. Lze nejak nastavit transakci, aby nezmykala zanamy ?

IB/FB zaznamy nezamyka, konflikty se detekuji a resi vyhodnocenim verzi ra=
dku.

> Potreboval bych aby procedura mohla byt spustena vicekrat (soucasne) a
> mohla updatovat zaznamy, ktere jsou jiz zmenene a nejsou commitnute.

Z ruznych transakci by to rozhodne neslo. V ramci jedne transakce bez
problemu.

S pozdravem

Pavel Cisar

Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
Fulda, Nemecko
http://www.firebird-conference.com

Mobil: 724 281429
http://www.ibphoenix(tec)cz
Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase

IB: SELECT ... LIMIT x,y

[*] Miroslav Evjak <me.delphi(zv)seznam(tec)cz> - 18.3.2003 09:56:29

Ahoj,

lze nejak realizovat na InterBase obdoba %subj% (jako napr. v MySQL), tj.
vyber radku od x do y. Tusim to uz v konferenci probehlo, bohuzel to nemo=
hu
najit.

Dik.

ME

Ing.Miroslav Evj=E1k
mailto:miroslav.evjak(zv)seznam(tec)cz
+420 607 875748

---
Odchoz=ED zpr=E1va neobsahuje viry.
Zkontrolov=E1no antivirov=FDm syst=E9mem AVG (http://www.grisoft(tec)cz).
Verze: 6.0.462 / Virov=E1 b=E1ze: 261 - datum vyd=E1n=ED: 13.03.2003

ADMIN: Konference .NET zalozena ?????

[*] Ludek ZITA <konference(zv)sales(tec)cz> - 18.3.2003 09:39:39


----- Original Message -----
From: "Petr Zahradnik" <clexpert(zv)clexpert(tec)cz>

17.3. 22:26
> Navrhuji kratkou a vecnou diskusi zde...

18.3 01:25
> tak jsem tu konferenci zalozil. Obsluha je stejna jako zde... Adresa

Proc jsi se nas vubec ptal, kdyz od vyzvy k diskuzi do zalozeni ubehly pouhe
2 hodiny a 59 minut ?

Jinak souhlasim se Zbyskem.

Ludek

Limity v DLL

[*] Roman <sw.maurice(zv)seznam(tec)cz> - 18.3.2003 09:41:15

>Kdyz predavas do DLL PChar, tak predavas pouze odkaz na data, nikoli data
>jako takova. Na jejich velikosti tim padem nezalezi, protoze se nevytvari
>jejich kopie. Napada me zkusit vypnout volbu Alignment record fields v
karte
>Compiler, jestli by to nepomohlo. A mel bys napsat, co vlastne nefunguje,
>zda se objevuje AV nebo neco jineho.

Problem je, ze nelze predat vic jak 10kb v parametru. Uz vim, ze je to
problem volajici aplikace a ne DLL.

Omlouvam se za zbytecny mejl.
Roman
==============================
http://kouzelne.misto(tec)cz


Limity v DLL

[*] Petr Brant <brant(zv)dcomm(tec)cz> - 18.3.2003 09:22:30

Kdyz predavas do DLL PChar, tak predavas pouze odkaz na data, nikoli =
data
jako takova. Na jejich velikosti tim padem nezalezi, protoze se =
nevytvari
jejich kopie. Napada me zkusit vypnout volbu Alignment record fields v =
karte
Compiler, jestli by to nepomohlo. A mel bys napsat, co vlastne =
nefunguje,
zda se objevuje AV nebo neco jineho.

RNDr. Petr Brant [brant(zv)dcomm(tec)cz]=20
http://web.redbox(tec)cz/petr.brant

D&COMM s.r.o.
Korunova=E8n=ED 6
Praha 7
tel. +420724007234


nejsou nekde napsany omezeni DLL? Zajimala velikost
predavaneho/-nych
parametru do DLL. Je mozne predat do DLL retezec (PChar) delsi jak
10kb?
Pokud to neni omezenim DLL, nenapada nekoho, cim by to mohlo byt?
Funkce je

Rozdeleni aplikace za pouziti balicku

[*] Martin Radvansky <delphicz(zv)stereo(tec)cz> - 18.3.2003 09:24:58

Zdravim,
muzu poprosit o drobne upresneni.

>Ja osobne mam veci pro pripojeni (datamodul) v samostatnem balicku. Spolecne
>veci (formy, komponenty) pak v dalsim balicku(-iccich).

Mam spolecny balicek SpolecnyDatamodul tento je pouzit v
nekolika dalsich baliccich a je tedy v sekci required.

Jelikoz jste psal, ze balicek required se nemusi loadovat, tak
jakym zpusobem a kdy vytvorim ten datamodul.
Pokud totiz neudelam nic tak nemuzu samozrejme pristupovat k
datamodulu.

Priklad:
Balicek obsahuje jen datamodul dmSpol a jeho metody, tabulky, fields.
V ostatnich baliccich pouzivam volani dmSpol.taUsers.Open a dalsi.
Kompilace samozrejme probehne vporadku, ale pri vlastnim behu
to spadne na AV => takze asi musim vytvorit instanci toho datamodulu,
ale kdy a jak, kdyz se to nahrava automaticky?--
S pozdravem,
Martin Radvansky

Limity v DLL

[*] Roman <sw.maurice(zv)seznam(tec)cz> - 18.3.2003 09:28:14

> Ahoj,
> nejsou nekde napsany omezeni DLL? Zajimala velikost predavaneho/-nych
> parametru do DLL. Je mozne predat do DLL retezec (PChar) delsi jak 10kb?
> Pokud to neni omezenim DLL, nenapada nekoho, cim by to mohlo byt? Funkce
je
> volana s prepinacem cdecl.

Tak si taky odpovim: uz vim, ze to neni problem v DLL :-/
Ale ty omezeni me stejne porad zajimaji.

Dik,
Roman

Limity v DLL

[*] Roman <sw.maurice(zv)seznam(tec)cz> - 18.3.2003 09:15:49

Ahoj,
nejsou nekde napsany omezeni DLL? Zajimala velikost predavaneho/-nych
parametru do DLL. Je mozne predat do DLL retezec (PChar) delsi jak 10kb?
Pokud to neni omezenim DLL, nenapada nekoho, cim by to mohlo byt? Funkce je
volana s prepinacem cdecl.

Dik,
Roman
==============================
http://kouzelne.misto(tec)cz

ADMIN: Konference .NET

[*] Zbysek Hlinka <hlinka(zv)hlinka(tec)cz> - 18.3.2003 08:37:21

On 17 Mar 2003 at 22:26, Petr Zahradnik wrote:

> byl by zde zajem, kdybych zalozil e-mail konferenci o .NET stejne,
> jako je tato konference Delphi? Navrhuji kratkou a vecnou diskusi
> zde... Povoleno odpovidat na ADMIN zpravu primo do konference.

A nebylo by vhodnejsi probirat .NET primo zde? Urcite by to bylo
vseobecne uzitecnejsi. Tema Delphi Win32 tak jako tak casem vysumi,
jako vysumel Turbo Pascal.

S pozdravem

Zbysek Hlinka


Rozdeleni aplikace za pouziti balicku

[*] Roman <sw.maurice(zv)seznam(tec)cz> - 18.3.2003 08:36:42

> Zdravim vespolek,

Ahoj, zkusim odpovedet z vlastnich zkusenosti.

> Stojim pred ukolem provest rozdeleni vetsi DB aplikace na moduly.
> Po prostudovani konference to chci udelat pres balicky. Trosku jsem
> experimentoval s priklady DL613, presto mam nekolik nejasnosti a
> nedari se mi to kloudne vyresit.
>
> Idea:
> DB Aplikace rozdelena na moduly vezmene napr ucetnictvy
> Modul1 - fakturace
> Modul2 - sklad
> Modul3 - ucetnictvi
>
> Nyni si vytvorim zakladni aplikaci ktera bude MDI, obsahuje menu
> toolbar.
> Dale obsahuje Datamodul s konektem na databazi.
> A nejake spolecne funkce jako zjisteni adresare, ini soubory aj.
> Tyto funkce a datamodul bych potreboval pouzivat v ostatnich balicich
> (modulech)
> Jak se to zaridi? Mam ideu takovou, ze pri volani inicializace balicku
> predam objekt ktery implementuje interface rekneme ISpolecne a
> balicek si za pouziti interface provede potrebne funkce.

Ja osobne mam veci pro pripojeni (datamodul) v samostatnem balicku. Spolecne
veci (formy, komponenty) pak v dalsim balicku(-iccich).

> Ted mam bych rad mel nejaky spolecny datamodul, ktery obsahuje
> nastaveni programu, informace o licenci atd. => vytvorim balicek,
> ktery obsahuje tento datamodul a zahrnu ho do sekce required ostatnich
> balicku - to chapu, ale kdy mam tento balicek nahrat(loadpackage)?
> Pokud s nim nic nedelam a pouze ho nakopiruji k exe, tak aplikace se
spusti.
> (bohuzel ale konci to AV)
> Musim tedy tento balicek, ktery je v sekci required vubec loadovat?

Ne, kdyz je v required, tak ne.

> Ma aplikace po startu podle zadaneho ini nahraje jednotlive
> balicky (do menu a toolbaru doplni polozky)
>
> Pokud potrebuji provest vazbu z balicku fakturace do skladu, tak v
> balicku fakturace dam do sekce required balicek sklad.
> A opet musim provest loadpackage balicku sklad? Pokud ano, tak kdy.

Ne, pokud je v required, bude "natazen" automaticky, ale dal to take
znamena, ze bez skladu nespustis fakturaci. Myslim, ze logicka vazba mezi
moduly by asi nemela byt to same, jako required mezi balicky. Muze se ti
stat, ze fakturace bude potrebovat neco ze skladu a zaroven sklad neco z
fakturace. Tady ale narazis, protoze cyklickou zavislost v required nelze
pouzit (alespon ne v D4).

> Pokud mam tu vazbu takovou, ze fakturace pouziva sklad a ucetnictvi,
> jak mohu udelat takovou vec, ze zakaznik vubec nechce sklad. Ja mu ho
> take nechci poslat v bpl. Jak se da takova vec osetrit, ze mam balicek
> required ale neni u aplikace nahrany?

Pak si to odporuje vyznamu slova "required" ;-) Mohl bys spolecne veci dat
do nejakeho spolecneho balicku pro fakturaci i pro sklad a ten pak dodavat
vzdy. Ty ostatni (sklad nebo fakturaci) pak jen podle potreby.

Roman
==============================
http://kouzelne.misto(tec)cz

Web Image

[*] Robert Plz�k <rpvp(zv)vagnerplast(tec)cz> - 18.3.2003 07:06:30

Clovece, odhadnul jsi me zcela presne. Taky te ET pekne na... :o)
To OCR-ko by bylo fajn.

R. Plzak

-----Original Message-----
From: delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz [mailto:delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz]On
Behalf Of Jakub Dusek
Sent: Monday, March 17, 2003 3:36 PM
To: Robert Plz�k
Subject: Re: Web Image


Na to jde jednoduse zkombinovat Indy (nebo Synapsi) a normalni TImage,
na co specialni komponentu. Jestli je to kvuli ET tak bych se spis
ptal po OCR komponente :)

Jakub Dusek

-------------------------------
Homepage : http://dusek.webz(tec)cz
Phone : +420604615795
Icq : 86063232
Apps : Sms GateKeeper
-------------------------------

Monday, March 17, 2003, 3:32:34 PM, you wrote:

RP> Zdravim delfini,

RP> nevite nekdo o komponente, ktere bych zadal url adresu obrazku a ona by
RP> ten obrazek natahla z webu a zobrazila??? Takovy WebImage.

RP> Mejte se

RP> R. Plzak

MySQL - cestina

[*] Filip Rozs�val <kenny(zv)razdva(tec)cz> - 18.3.2003 03:25:26

Jak mam nastavit, aby se mi dotazy radily podle ceske abecedy a ne, aby se
pouzival standardni Latin1. Zkousel jsem to zmenit podle manualu, nejak mi
to nejde.

set option charset set czech

mi vraci, ze jazyk czech nezna a kdyz jsem zkousel dir-character-set (ci
jake je zneni te promene) pise mi, ze je to adresar je c:, ale zas nevim,
jak tam zadat ten spravny adresar.

Takze jestli nekdo znate nejaky rozumny a osvedceny postup, jako napriklad
nejaky dva kratky radky do konfiguracniho ini souboru, nebo neco jineho budu
vam za radu vdecny.

Filip

ADMIN: Konference .NET zalozena

[*] Petr Zahradnik <clexpert(zv)clexpert(tec)cz> - 18.3.2003 01:24:01

Ahoj,

tak jsem tu konferenci zalozil. Obsluha je stejna jako zde... Adresa
konference je (posilani prispevku): dotnet-l(zv)clexpert(tec)cz

Prihlasit se muzete tak, ze poslete na adresu imailsrv(zv)clexpert(tec)cz tuto
zpravu:

subscribe dotnet-l Franta Vocasek

Tento prikaz bude v tele zpravy, ne v subjektu. Namisto jmena Franta
Vocasek doplnite sve jmeno a sve prijmeni. Nepouzivejte diakritiku. To
pismeno za pomlckou je "L"...

Odhlasite se stejne, ale prikazem "unsubscribe"...

S pozdravem
Petr Zahradnik, pocitacovy expert

=======================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, P.O. Box 15, 400 07 Usti nad Labem
Telefony: 475 500 610, 475 501 627, 475 511 337
Mobilni telefon: 602 409 601, Fax: 475 511 338
WWW: http://www.clexpert(tec)cz, http://www.zahradnik(tec)cz
E-Mail: clexpert(zv)clexpert(tec)cz, petr(zv)zahradnik(tec)cz

=======================================================

ADMIN: Konference .NET

[*] Erik Salaj <info(zv)winsoft.sk> - 17.3.2003 23:27:15

> byl by zde zajem, kdybych zalozil e-mail konferenci o .NET stejne, jako
> je tato konference Delphi? Navrhuji kratkou a vecnou diskusi zde...

vyborny napad, som za

Erik

ADMIN: Konference .NET

[*] Martin Radvansky <delphicz(zv)stereo(tec)cz> - 17.3.2003 22:41:26

Dobr� den,
17. b�ezna 2003, 22:26:09, napsal jste:

PZ> Ahoj,

PZ> byl by zde zajem, kdybych zalozil e-mail konferenci o .NET stejne, jako
PZ> je tato konference Delphi? Navrhuji kratkou a vecnou diskusi zde...
PZ> Povoleno odpovidat na ADMIN zpravu primo do konference.

PZ> Dekuji a jsem s pozdravem
PZ> Petr Zahradnik, pocitacovy expert

PZ> =======================================================
PZ> Petr Zahradnik, Computer Laboratory
PZ> Obvodova 740/14, P.O. Box 15, 400 07 Usti nad Labem
PZ> Telefony: 475 500 610, 475 501 627, 475 511 337
PZ> Mobilni telefon: 602 409 601, Fax: 475 511 338
PZ> WWW: http://www.clexpert(tec)cz, http://www.zahradnik(tec)cz
PZ> E-Mail: clexpert(zv)clexpert(tec)cz, petr(zv)zahradnik(tec)cz
PZ> ICQ: 21215917
PZ> =======================================================


Jsem plne pro tuto aktivitu konference o .NET
Jsem na konferenci na Builder(tec)cz a neni to tak kvalitni konference
jako tato o Delphi.

--
S pozdravem,
Martin Radvansky

ADMIN: Konference .NET

[*] Radim Kunz <privat(zv)casestudio(tec)com> - 17.3.2003 22:55:04


----- Original Message -----
From: "Martin Radvansky" <delphicz(zv)stereo(tec)cz>
To: "Petr Zahradnik" <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Monday, March 17, 2003 10:41 PM
Subject: Re: ADMIN: Konference .NET
>
>
> Jsem plne pro tuto aktivitu konference o .NET
> Jsem na konferenci na Builder(tec)cz a neni to tak kvalitni konference
> jako tato o Delphi.
>
> --
> S pozdravem,
> Martin Radvansky

Slusne rozbehnuta konference je na emwac(tec)cz

Radim


ADMIN: Konference .NET

[*] Miroslav Evjak <me.delphi(zv)seznam(tec)cz> - 17.3.2003 22:53:47

Ano

ME

Ing.Miroslav Evj=E1k
mailto:miroslav.evjak(zv)seznam(tec)cz
+420 607 875748

---
Odchoz=ED zpr=E1va neobsahuje viry.
Zkontrolov=E1no antivirov=FDm syst=E9mem AVG (http://www.grisoft(tec)cz).
Verze: 6.0.462 / Virov=E1 b=E1ze: 261 - datum vyd=E1n=ED: 13.03.2003

Rozdeleni aplikace za pouziti balicku

[*] Martin Radvansky <delphicz(zv)stereo(tec)cz> - 17.3.2003 22:39:44

Zdravim vespolek,
Stojim pred ukolem provest rozdeleni vetsi DB aplikace na moduly.
Po prostudovani konference to chci udelat pres balicky. Trosku jsem
experimentoval s priklady DL613, presto mam nekolik nejasnosti a
nedari se mi to kloudne vyresit.

Idea:
DB Aplikace rozdelena na moduly vezmene napr ucetnictvy
Modul1 - fakturace
Modul2 - sklad
Modul3 - ucetnictvi

Nyni si vytvorim zakladni aplikaci ktera bude MDI, obsahuje menu
toolbar.
Dale obsahuje Datamodul s konektem na databazi.
A nejake spolecne funkce jako zjisteni adresare, ini soubory aj.
Tyto funkce a datamodul bych potreboval pouzivat v ostatnich balicich
(modulech)
Jak se to zaridi? Mam ideu takovou, ze pri volani inicializace balicku
predam objekt ktery implementuje interface rekneme ISpolecne a
balicek si za pouziti interface provede potrebne funkce.

Ted mam bych rad mel nejaky spolecny datamodul, ktery obsahuje
nastaveni programu, informace o licenci atd. => vytvorim balicek,
ktery obsahuje tento datamodul a zahrnu ho do sekce required ostatnich
balicku - to chapu, ale kdy mam tento balicek nahrat(loadpackage)?
Pokud s nim nic nedelam a pouze ho nakopiruji k exe, tak aplikace se spusti.
(bohuzel ale konci to AV)
Musim tedy tento balicek, ktery je v sekci required vubec loadovat?

Ma aplikace po startu podle zadaneho ini nahraje jednotlive
balicky (do menu a toolbaru doplni polozky)

Pokud potrebuji provest vazbu z balicku fakturace do skladu, tak v
balicku fakturace dam do sekce required balicek sklad.
A opet musim provest loadpackage balicku sklad? Pokud ano, tak kdy.

Pokud mam tu vazbu takovou, ze fakturace pouziva sklad a ucetnictvi,
jak mohu udelat takovou vec, ze zakaznik vubec nechce sklad. Ja mu ho
take nechci poslat v bpl. Jak se da takova vec osetrit, ze mam balicek
required ale neni u aplikace nahrany?

Dekuji vsem, kteri docetli az sem a pripadne mi poradily. V archivech
konference je o baliccich toho dost napsano, ale vzdy jen kuse
informace (neni to v souvislostech)

Doufam, ze tento obsahly dotaz jiz konecne vnese svetlo do teto
problematiky.--
S pozdravem,
Martin Radvansky

ADMIN: Konference .NET

[*] Petr Vones <pvones(zv)mbox.vol(tec)cz> - 17.3.2003 22:49:05

From: "Petr Zahradnik" <clexpert(zv)clexpert(tec)cz>
> byl by zde zajem, kdybych zalozil e-mail konferenci o .NET stejne, jako
> je tato konference Delphi? Navrhuji kratkou a vecnou diskusi zde...

Tezko rict. Zatim to nevypada, ze by se lide v teto konferenci nejak vice
zajimali o .NET (coz je docela skoda a casem bude pak pozde) ale muze se to
zkusit. Bohuzel zatim Borland a .NET nejde moc dohromady, coz muze byt vlastne
i jedem z tech duvodu.

Petr Vones

ADMIN: Konference .NET

[*] Petr Zahradnik <clexpert(zv)clexpert(tec)cz> - 17.3.2003 22:26:09

Ahoj,

byl by zde zajem, kdybych zalozil e-mail konferenci o .NET stejne, jako
je tato konference Delphi? Navrhuji kratkou a vecnou diskusi zde...
Povoleno odpovidat na ADMIN zpravu primo do konference.

Dekuji a jsem s pozdravem
Petr Zahradnik, pocitacovy expert

=======================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, P.O. Box 15, 400 07 Usti nad Labem
Telefony: 475 500 610, 475 501 627, 475 511 337
Mobilni telefon: 602 409 601, Fax: 475 511 338
WWW: http://www.clexpert(tec)cz, http://www.zahradnik(tec)cz
E-Mail: clexpert(zv)clexpert(tec)cz, petr(zv)zahradnik(tec)cz
ICQ: 21215917
=======================================================

Web Image

[*] Milan Cizek <cizek.milan(zv)seznam(tec)cz> - 17.3.2003 21:27:20

> RP> nevite nekdo o komponente, ktere bych zadal url adresu
> obrazku a ona
> RP> by ten obrazek natahla z webu a zobrazila??? Takovy WebImage.


Ahoj,
Myslim ze se jmenuje TWebImage od tmssoftware.com.

S pozdravem Milan Cizek, amatersky programator, D6.02 Ent
Win2k (SP3) a WinXP, cizek.milan(zv)seznam(tec)cz, ICQ: 59826637

OT externi modem a w2k

[*] votava <votavasw(zv)seznam(tec)cz> - 17.3.2003 20:45:57

pri startu w2000 a vypnutem externim DeskPorte 56.6 se modem ve windows
odpoji, umite nekdo vypnout detekci jiz nainstalovaneho modemu? dekuji

DBGrid -> scrolbar + kurzor

[*] D <bugala_a(zv)inmail.sk> - 17.3.2003 16:31:47

Ahojte,

mam dva dotazy:


1. ako zmenim farbu kurzoru v DBGrid-e ?

2. v DBGride potrebujem len vertikalny scrolbar, ako odstranim horizontalny?


Dik,
alex


Win2000 Prof CZ + SP2 + Delphi 3 Client/Server Suite


----------
Teraz uz domena .SK pre kazdeho uplne ZADARMO.

Problem s prihlasenim k IB

[*] Pavel Cisar <pcb(zv)atlas(tec)cz> - 17.3.2003 20:02:02

Haj hou!

On 17 Mar 2003 at 15:14, Robert Poncak wrote:

> Mam taky problem.
> Odinstaloval som IB6.0, nainstaloval som FB 1.5 Alfa, ktore mi nefungovalo s
> tym ze nemam vytvoreny ucet(prihlasoval som sa k nemu standartne ako k IB),
> tak som FB odinstaloval a nainstaloval naspat IB6.0.
> Teraz mi IB vypisuje toto: Cannot attach to services manager. Co s tym? Uz
> som IB odinstaloval a nainstaloval x-krat...
> Pred instalaciou FB mi IB behalo bez problemov.

Pravdepodobne zustala GDS32.DLL z FB 1.5, ktera je novejsi nez v IB 6.0 a
tedy neni prepsana. Odinstalovat IB 6.0, smazat GDS32.DLL a nainstalovat
znovu IB.

S pozdravem
Pavel Cisar

Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
Fulda, Nemecko
http://www.firebird-conference.com

Mobil: 724 281429
http://www.ibphoenix(tec)cz
Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase

FB - vadi caste zmeny metadat

[*] Pavel Cisar <pcb(zv)atlas(tec)cz> - 17.3.2003 20:02:02

Haj hou!

On 17 Mar 2003 at 10:59, semera(zv)fofrs(tec)cz wrote:

> Pocet zmen v tabulce je omezen, ale jak SP. Je to pouze zapis do
> RDB$PROCEDURES a RDB$PROCEDURE_PARAMS nebo se zmeni jeste neco?
> =A0
> Analogicky CREATE TABLE EXTERNAL FILE, nasledne DROP TABLE? ( Export dat
> do souboru )

S procedurou by nemel byt problem, stejne tak s vytvorenim a zrusenim tabu=
lky.

S pozdravem
Pavel Cisar

Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
Fulda, Nemecko
http://www.firebird-conference.com

Mobil: 724 281429
http://www.ibphoenix(tec)cz
Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase

Z Order pri dynamickem vytvareni

[*] Vaclav Riha - Soft Consult <vaclav_riha(zv)softconsult(tec)cz> - 17.3.2003 18:18:51

Nemam to vyzkousene, ale zkus Controls.

S pozdravem Vaclav Riha


Ahoj
muzu nejak ovlivnit "Z Order" pri dynamickem vytvarni komponent?
Jde mi oto, ze uzivatel si muzu komponenty na formu popremistovat
a taky dat neco dopredu, neco dozadu a ja nevim jak to ulozit a
potom znovu nacist. Potreboval bych zjistit Z Order a potom uz
pomoci BringToFront vse nejak posprehazim. Dik.
Honza.

--
Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za minimalni mesicni
poplatek vam nabizime Antivir, Antispam nebo dalsi kapacitu pro
vas Mailbox. Vice na: http://sluzby.volny(tec)cz/product/mailpaid/

V TQuery se mi opakuji zaznamy

[*] Bohuslav Svancara <bsv(zv)softprojekt(tec)cz> - 1.5.2003 00:17:21

> Abych to trosku sesumiroval:
> RequestLive = False;
> CachedUpdates = False;
> Zdrojova tabulka je neposkozena, obsahuje jedinecne zaznamy.
> ExecSQL jsem odstranil.
>
> Jeste jedna vec: v TTable pracujici se zdrojovou tabulkou mam v metodach
> AfterPost, AfterInsert, AfterDelete tohle:
>

Takze jedou SOUCASNE dve aplikace nad jednou tabulkou? Na jednom pocitaci?
Mas nastaveny LocalShare=TRUE?

S pozdravem

Bohuslav �vancara, prom. mat.
svancara(zv)softprojekt(tec)cz

globalni promenna v DLL

[*] Petr Vones <pvones(zv)mbox.vol(tec)cz> - 30.4.2003 22:28:12

From: "Ladislav Fitz" <ladislav.fitz(zv)kodytek(tec)cz>
> jde nejak zaridit aby promenna v DLL byla pristupna vsem instancim tohoto
> DLL, radeji bych se vyhnul souborum, registrum atd.

Pokud potrebujes sdilet data mezi procesy tak muze pouzit bud file-mapping
nebo sekci sdilenych dat v PE souboru. Ta druha moznost je jednodussi protoze
ji podporuje primo operacni system, ovsem nepodporuje ji Delphi linker. Lze to
obejit pomoci dodatecne modifikace PE souboru, jako je to napriklad tady:
http://codecentral.borland.com/codecentral/ccweb.exe/listing?id=15387

Petr Vones

FB 1.5 embedded

[*] Erik Salaj <info(zv)winsoft.sk> - 30.4.2003 21:42:05

> Mno, bezi v jedne aplikaci, ale umoznuje vice pripojeni z teto aplikace.
Pokud
> jsem to spravne pochopil (nemel jsem zatim cas si s tim pohrat), tak je to
GDS32
> aSuper Server v jedinem DLL bez moznosti sitoveho pripojeni.

cize ak spadne aplikacia, tak spadne i super server spolu s nou?

Erik


pridani recordu do stringlistu

[*] Tomas Rosa <trosa(zv)seznam(tec)cz> - 30.4.2003 20:42:35


>type
> TStruktura = object
> text: shortstring;
> x, y: integer;
> end;
>
> var p:TStruktura;

>p:=TStruktura.Create();
>StringList.Add('nazev',p);
>

a nezapomenout pote pri vymazavani polozek take uvolnovat ten objekt!!

Podle mne je mnohem lepsi si udelat potomka TStringListu, ktery se o to
bude starat sam - pri Clear, Delete a Remove provede i patricne dealokace
objektu. Pouzival jsem to ke sve velke spokojenosti, ale bohuzel jiz nemam
zdrojove kody projektu kde jsem to mel.
S pozdravem
Tomas Rosa

------------------------=[ pinknet on every screen]=-----------------------
Tomas Rosa
Tomas.Rosa(zv)PinkNet(tec)cz http://www.pnws.org
+420 602 860 704
PinkNet Web Server for Win32 - FREEWARE www.pnws.org
---------------------------------------------------------------------------


FB zaachazeni

[*] Pavel Cisar <pcb(zv)atlas(tec)cz> - 30.4.2003 20:02:15

Haj hou!

On 30 Apr 2003 at 17:51, Radek Hemelik wrote:

> Mam mozna trivialni dotazy:
>
> Jak vlastne zachazet s FB?
>
> 1) Stazeni FB - prava pri kopirovani na uzivatelske stanice atd 2)
> Konfigurace
> FB, pristupy do FB 3) Pripojeni k FB 4) Odesilani SQL dotazu a
> format, v jakem
> se vraci.
>
> Byl bych rad, pokud byste dal nekdo i odkaz na nejaky web, kde je
> treba
> priklad.

Na strankach www.firebirdsql.org nebo www.ibphoenix(tec)cz/.com je ke stazeni
Firebird Quick Start Guide v PDF (anglicky). Na techto strankach se dat take
dohledat vse ostatni.

S pozdravem
Pavel Cisar

Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
Fulda, Nemecko
http://www.firebird-conference.com

Mobil: 724 281429
http://www.ibphoenix(tec)cz
Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase


FB 1.5 embedded

[*] Pavel Cisar <pcb(zv)atlas(tec)cz> - 30.4.2003 20:02:15

Haj hou!

On 30 Apr 2003 at 17:01, Martin Radvansky wrote:

> Jen takovy dotazek, neuvazuje se o embedded verzi pro Packed PC,
> MS ma SQL CE

Verze 1.0 je k dispozici i pro WinCE (ARM procesor), ale ne ze stranek projektu.
Ted jsem nekde potratil odkaz, ale melo by to jit dohledat pres Google "Firebird
WinCE".

> A jeste jeden dotaz, pokud jsem to spravne pochopil (prelozil) tak embedded verze
> FB je jednouzivatelska ?

Mno, bezi v jedne aplikaci, ale umoznuje vice pripojeni z teto aplikace. Pokud
jsem to spravne pochopil (nemel jsem zatim cas si s tim pohrat), tak je to GDS32
aSuper Server v jedinem DLL bez moznosti sitoveho pripojeni.

S pozdravem
Pavel Cisar

Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
Fulda, Nemecko
http://www.firebird-conference.com

Mobil: 724 281429
http://www.ibphoenix(tec)cz
Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase


OT: RE: internet dialup

[*] Radek Hemelik <radek(zv)hemelik(tec)cz> - 30.4.2003 17:47:57

Jeste dodam, ze pro ucely DELPHI je to mozne z dane URL volat=
pomoci
komponenty
HTMLGrab ze skupiny komponent FastNet. Doporucuji vysledne=
html.body
nacist do
List a pak pouzit prvni radek z listu. Da se tak zpracovat vice=
dat
na kazdem
radku, pokud je PHP oddeli znakem "\n".
Radek Hemelik, radek(zv)hemelik(tec)cz dne 30.04.2003 HitRadio Amerika=
Tel.:
+420 608
12 10 10 (R. Hemelik)
Tel.: +420 777 166 777 (studio Radio Amerika)
e-mail: studio(zv)hitradio(tec)cz http://www.xcz(tec)cz - ..tudy vede=
cesta...
http://www.hitradio(tec)cz - Surfujte s hudbou..!?
http://www.digisoft(tec)cz http://radek.hemelik(tec)cz


Dne Wed, 30 Apr 2003 16:41:10 +0200, Josef Pol=E1k napsal(a):
#
####From: Radek Hemelik [mailto:radek(zv)hemelik(tec)cz] To:
delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
####
####Nejlepsi je pouziti PHP skriptu, kde zadate jednoduse:
<?=3D$REMOTE_ADDR?> a
####skript spustite na serveru, na kterem je podpora PHP=
souboru.
Dal
#
####jsem ho schvalne na http://www.xcz(tec)cz/podpora/showip.php
#
#Tak tohle je dobry tak akorad na zjisteni proxy serveru. Lepe by=
to
melo byt
#asi nejak takto: (PHP > 4.2):
#
#<?php
#
#$user_ip=3D(($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])?($_SERVER["REMOTE_A=
DDR"]

"(zv)
#".$_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]):($_SERVER["REMOTE_ADDR"]));
#
#echo $user_ip;
#?>
#
#Jinak zjisteni ip adres pocitace na 1) W95/8 :=
`winipcfg`
2) WNT,2k,XP :
#`ipconfig` 3) Linux,Unix : `ifconfig`, pripadne `ip=
addr
show`
#
#S Pozdravem
J. Polak
#
#
#
#http://www.XCZ(tec)cz - Novy internetovy portal. Novy zpusob=
komunikace
a zabavy.
--
http://www.xcz(tec)cz - Tudy vede cestahttp://www.XCZ(tec)cz - Novy internetovy portal. Novy zpusob komunikace a zabavy.

FB zaachazeni

[*] Radek Hemelik <radek(zv)hemelik(tec)cz> - 30.4.2003 17:51:37

Mam mozna trivialni dotazy:

Jak vlastne zachazet s FB?

1) Stazeni FB - prava pri kopirovani na uzivatelske stanice atd=
2)
Konfigurace
FB, pristupy do FB 3) Pripojeni k FB 4) Odesilani SQL dotazu a
format, v jakem
se vraci.

Byl bych rad, pokud byste dal nekdo i odkaz na nejaky web, kde je=

treba
priklad.

Vazne diky moc a omlouvam se, ze se ptam na pro nekoho tak
jednoduchou vec.

Diky Ahoj Radek Hemelik, radek(zv)hemelik(tec)cz dne 30.04.2003 HitRadio=

Amerika Tel.:
+420 608 12 10 10 (R. Hemelik)
Tel.: +420 777 166 777 (studio Radio Amerika)
e-mail: studio(zv)hitradio(tec)cz
http://www.xcz(tec)cz
http://www.hitradio(tec)cz
http://www.digisoft(tec)cz
http://www.facelink(tec)cz
http://radek.hemelik(tec)cz

http://www.XCZ(tec)cz - Novy internetovy portal. Novy zpusob komunikace a zabavy.

V TQuery se mi opakuji zaznamy

[*] Macko Martin <martin.macko(zv)m-pro(tec)cz> - 30.4.2003 17:16:29> -----Original Message-----
> From: Jiri Hoffmayer [mailto:parsys(zv)digitus(tec)cz]=20
> Sent: Wednesday, April 30, 2003 4:42 PM
> To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
> Subject: Re: V TQuery se mi opakuji zaznamy
>=20
=20
> Stale to ale nevyresilo problem s tim, ze zmeni-li se v prubehu cyklu
>=20
> while not EOF do begin
> ...
> Next;
> end;
>=20
> puvodni tabulka, resetuje se mi ukazatel v Query na 1. zaznam.
>=20
> Vlastne jsem to nenapsal uplne presne, ten cyklus vypada takto:
>=20
> for p :=3D 1 to RecordCount do begin
> ...
> Next;
> end;
>=20
> Coz by melo byt v tomto pripade totez (i kdyz uz jsem se u=20
> jinych tabulek setkal s chybnou hodnotou RecordCount), rozdil=20
> je jenom v tom, ze se mi zobrazi presne tolik zaznamu, kolik=20
> je v Query, akorat se pri vyskytu chyby zacnou od nejakeho=20
> zaznamu opakovat, s pomoci while not EOF by se nakonec=20
> zobrazily vsechny a nektere vicekrat.
>=20
> Abych to trosku sesumiroval:
> RequestLive =3D False;
> CachedUpdates =3D False;
> Zdrojova tabulka je neposkozena, obsahuje jedinecne zaznamy.=20
> ExecSQL jsem odstranil.

nevim jak je to s property RecordCount na paradoxu ale moc bych se na ni
nespolehal ...
je mozne ze se ti zaznamy nacitaji postupne - zkus se podivat na
FetchAll

OT: RE: internet dialup

[*] Josef Pol�k <Josef.Polak(zv)clnet(tec)cz> - 30.4.2003 16:41:10


>>> From: Radek Hemelik [mailto:radek(zv)hemelik(tec)cz]=20
>>> To: delphi-l(zv)clexpert(tec)cz
>>>
>>> Nejlepsi je pouziti PHP skriptu, kde zadate jednoduse:
>>> <?=3D$REMOTE_ADDR?>
>>> a skript spustite na serveru, na kterem je podpora PHP souboru. Dal

>>> jsem ho schvalne na http://www.xcz(tec)cz/podpora/showip.php

Tak tohle je dobry tak akorad na zjisteni proxy serveru. Lepe by to melo
byt asi nejak takto: (PHP > 4.2):

<?php
=09
$user_ip=3D(($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])?($_SERVER["REMOTE_ADDR"]."=
(zv)
".$_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]):($_SERVER["REMOTE_ADDR"]));

echo $user_ip;
?>

Jinak zjisteni ip adres pocitace na
1) W95/8 : `winipcfg`
2) WNT,2k,XP : `ipconfig`
3) Linux,Unix : `ifconfig`, pripadne `ip addr show`

S Pozdravem
J. Polak

DOtaz na NET DIR

[*] Bohuslav Svancara <bsv(zv)softprojekt(tec)cz> - 30.4.2003 16:53:34

> Souhlasim, ale v ramci jedne aplikace, ktera pouziva spolecna data.
> Pokud soubezne jede jina aplikace, ktera pouziva jina data, nevidim
> duvod, proc by mely mit spolecny PDoxUser.NET

Ja ten duvod taky nevidim. Ale nevim, jestli Paradox je s nami na jedne
lodi...

S pozdravem

Bohuslav Svancara, prom. mat.
svancara(zv)softprojekt(tec)cz

FB 1.5 embedded

[*] Martin Radvansky <delphicz(zv)stereo(tec)cz> - 30.4.2003 17:01:44


PC> Mno, s timto nazorem bych si dovolil polemizovat :-) Firebird 1.5 je vyrazne
PC> rychlejsi nez 1.0, a verze embedded (server v DLL) by mela MSDE polozit na
PC> lopatky ve vsech ohledech :-)

Jen takovy dotazek, neuvazuje se o embedded verzi pro Packed PC,
MS ma SQL CE

A jeste jeden dotaz, pokud jsem to spravne pochopil (prelozil) tak embedded verze
FB je jednouzivatelska ?
--
S pozdravem,
Martin Radvansky


V TQuery se mi opakuji zaznamy

[*] Jiri Hoffmayer <parsys(zv)digitus(tec)cz> - 30.4.2003 16:41:34>Jestli je to tak, jak pises, tak prikaz ExecSQL; tam nema co delat. A je po
>problemech.

Pravda, v dokumentaci se pise, co jsem drive prehledl:
Note: For SELECT statements, call Open instead of ExecSQL.

Diky, zda se ze _qsq soubory se jiz netvori tak zbesile!

Stale to ale nevyresilo problem s tim, ze zmeni-li se v prubehu cyklu

while not EOF do begin
...
Next;
end;

puvodni tabulka, resetuje se mi ukazatel v Query na 1. zaznam.

Vlastne jsem to nenapsal uplne presne, ten cyklus vypada takto:

for p := 1 to RecordCount do begin
...
Next;
end;

Coz by melo byt v tomto pripade totez (i kdyz uz jsem se u jinych tabulek
setkal s chybnou hodnotou RecordCount), rozdil je jenom v tom, ze se mi
zobrazi presne tolik zaznamu, kolik je v Query, akorat se pri vyskytu chyby
zacnou od nejakeho zaznamu opakovat, s pomoci while not EOF by se nakonec
zobrazily vsechny a nektere vicekrat.

Abych to trosku sesumiroval:
RequestLive = False;
CachedUpdates = False;
Zdrojova tabulka je neposkozena, obsahuje jedinecne zaznamy.
ExecSQL jsem odstranil.

Jeste jedna vec: v TTable pracujici se zdrojovou tabulkou mam v metodach
AfterPost, AfterInsert, AfterDelete tohle:

dbiSaveChanges(TTable(DataSet).Handle);
Coz predpokladam, ze je to same jako metoda TTable.FlushBuffers, nekde na
nejake konferenci kdosi doporucoval pouzivat radeji dbiSaveChanges()... co
ja vim...

Ze by to melo nejaky vliv i na tu "nezavislou" Query?


Jirka


OT: USB a NT 4.0

[*] Vymazal Milan <vymazal.milan(zv)seznam(tec)cz> - 30.4.2003 16:43:08

Zdravim

nevite jak se da zprovoznit USB pod Win NT 4.0 ?

--
Best regards,

Milan Vymazal
Delphi 7 Enterprise, Windows 2000 SP3 Proff, IE 6.0sp1 with all sp

pridani recordu do stringlistu

[*] Radim Kunz <privat(zv)casestudio(tec)com> - 30.4.2003 16:14:38


----- Original Message -----
From: "EFG Developer" <developer(zv)efg(tec)cz>
To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Wednesday, April 30, 2003 3:48 PM
Subject: pridani recordu do stringlistu


> Zdravim, mam jeden takovy problem:
> chtel bych vyuzit vlastnosti objects u stringlistu a ulozit do ni
> pointer na moji strukturu. Tu mam definovanou takhle:
>
> type
> TStruktura = record
> text: shortstring;
> x, y: integer;
> end;
>
> a ted ta otazka:
>
>
> jak ma pridat dalsi polozku do stringlistu
> (stringlist.addobjects('text2',moje_struktura))?
> musim pred kazdym pridanim vytvorit novy objekt typu TStruktura ? a jak
> pak mam pristupovat k tem objects jako k moji strukture?
>
> tusim, ze by bylo nejlepsi si udelat vlastni tridu odvozenou od
> tstringlistu (resp. od tstrings) a tam implementovat i tu moji
> strukturu, ale me jde v podstate o princip vyse popsaneho reseni.
>
>
> Dekuji za odpoved. Petr Sikola
>


type
TStruktura = record
text: shortstring;
x, y: integer;
end;

PStruktura = ^TStruktura; var p:PStruktura;

New(p);
StringList.Add('nazev',TObject(p));

Ale lepsi je pouzit TList, to pretypovani neni moc ciste.

Neco si precti o dynamickych datovych typech.

Radim

internet dialup

[*] Radek Hemelik <radek(zv)hemelik(tec)cz> - 30.4.2003 15:28:53

Nejlepsi je pouziti PHP skriptu, kde zadate jednoduse:

<?
echo $REMOTE_ADDR
?>

a skript spustite na serveru, na kterem je podpora PHP souboru. =
Dal
jsem ho schvalne na http://www.xcz(tec)cz/podpora/showip.php

AHoj
Radek Hemelik


Radek Hemelik, radek(zv)hemelik(tec)cz dne 30.04.2003 HitRadio Amerika=
Tel.:
+420 608
12 10 10 (R. Hemelik)
Tel.: +420 777 166 777 (studio Radio Amerika)
e-mail: studio(zv)hitradio(tec)cz http://www.xcz(tec)cz - ..tudy vede=
cesta...
http://www.hitradio(tec)cz - Surfujte s hudbou..!?
http://www.digisoft(tec)cz http://radek.hemelik(tec)cz


Dne Wed, 30 Apr 2003 14:36:01 +0200, Ladislav Fitz napsal(a):
Dobry den nevite nekdo jak zjistit IP adresu meho pocitace kdyz=
se
na internet
pripojim pres InternetAutodial nebo InternetDial, pokud teda=
vubec
ejakou
dostatanu

http://www.XCZ(tec)cz - Novy internetovy portal. Novy zpusob=
komunikace
a zabavy.

http://www.xcz(tec)cz - Tudy vede cestahttp://www.XCZ(tec)cz - Novy internetovy portal. Novy zpusob komunikace a zabavy.

pridani recordu do stringlistu

[*] EFG Developer <developer(zv)efg(tec)cz> - 30.4.2003 15:48:15

Zdravim, mam jeden takovy problem:
chtel bych vyuzit vlastnosti objects u stringlistu a ulozit do ni
pointer na moji strukturu. Tu mam definovanou takhle:

type
TStruktura = record
text: shortstring;
x, y: integer;
end;

a ted ta otazka:


jak ma pridat dalsi polozku do stringlistu
(stringlist.addobjects('text2',moje_struktura))?
musim pred kazdym pridanim vytvorit novy objekt typu TStruktura ? a jak
pak mam pristupovat k tem objects jako k moji strukture?

tusim, ze by bylo nejlepsi si udelat vlastni tridu odvozenou od
tstringlistu (resp. od tstrings) a tam implementovat i tu moji
strukturu, ale me jde v podstate o princip vyse popsaneho reseni.


Dekuji za odpoved. Petr Sikola


Idealni DB

[*] Pavel Cisar <pcb(zv)atlas(tec)cz> - 30.4.2003 15:36:30

Haj hou!

On 30 Apr 2003 at 14:13, Lubomir Fule wrote:

> Este by som doplnil ze z hladiska rychlosti je na tom zo spominanych
> najlepsie MSDE, ale ma obmedzenie na 5 uzivatelov (teda, pripojit sa moze
> neobmedzene vela, ale ked je viac ako 5, tak to zacne schvalne chodit
> pomalsie - obchodna politika MS - ak chces plny vykon, kup si MSSQL).

Mno, s timto nazorem bych si dovolil polemizovat :-) Firebird 1.5 je vyrazne
rychlejsi nez 1.0, a verze embedded (server v DLL) by mela MSDE polozit na
lopatky ve vsech ohledech :-)

S pozdravem
Pavel Cisar

Navidenou na Prvni Evropske Firebird Konferenci - Kveten 2003,
Fulda, Nemecko
http://www.firebird-conference.com

Mobil: 724 281429
http://www.ibphoenix(tec)cz
Vse co potrebujete pro Firebird a InterBase


OT: Odkaz na ASP stranku ze stranky HTML

[*] Radek Hemelik <radek(zv)hemelik(tec)cz> - 30.4.2003 15:32:17

Muzes to take vkladat osizenim funkce skriptu:

<script languague=3D"asp" src=3D"cesta"></script>

Melo by to vlozit obsah natazeny ze zdroje. Je tak delana treba=
cela
sluzba
pocitadlo(tec)cz

Radek

Radek Hemelik, radek(zv)hemelik(tec)cz dne 30.04.2003 HitRadio Amerika=
Tel.:
+420 608
12 10 10 (R. Hemelik)
Tel.: +420 777 166 777 (studio Radio Amerika)
e-mail: studio(zv)hitradio(tec)cz http://www.xcz(tec)cz - ..tudy vede=
cesta...
http://www.hitradio(tec)cz - Surfujte s hudbou..!?
http://www.digisoft(tec)cz http://radek.hemelik(tec)cz


Dne Wed, 30 Apr 2003 14:27:26 +0200, Robert napsal(a):
#Zdravim a omlouvam se za OT ale uz nevim jak dal a neznam
konferenci, ktera by
#se tim zabyvala.
#
#Mam soubor art.asp, ktery kdyz zavolam
#http://www.vagnerplast(tec)cz/fpdb/art.asp?ID=3DCharitka , mi vytvori
tabulku s
#udaji o vyrobku.
#Potreboval bych to nejak pomoci odkazu vlozit do katalogoveho=
listu
list.htm
#abych nemusel kazdy prepisovat na ASP a vkladat tam tu tabulku=
:o(
Zkousel
#jsem toto: <!--webbot bot=3D"Include"
U-Include=3D"../../fpdb/art.asp?ID=3DCharitka"
#TAG=3D"BODY" --> ale to nefunguje.
#
#Prosim pekne o radu
#
#Robert Plzak
#
#
#
#
#http://www.XCZ(tec)cz - Novy internetovy portal. Novy zpusob=
komunikace
a zabavy.
--
http://www.xcz(tec)cz - Tudy vede cestahttp://www.XCZ(tec)cz - Novy internetovy portal. Novy zpusob komunikace a zabavy.

Re[4]: modularita programu

[*] Martin Schayna <mschayna(zv)aktis(tec)cz> - 30.4.2003 15:27:43

----- Original Message -----
From: "Peter Turcan" <peter.turcan(zv)centrum.sk>
> Alebo je vyhodnejsie COM? Lenze to treba registrovat v systeme. BTW.
> da sa COM registrovat len v ramci aplikacie?

Mame vlastni framework, ktery prave tohle dela. Jednotlive komponenty
jsou COM objekty, ktere ale maji prepsanou metodu UpdateRegistry
a jsou upravene i tovarny ktere se vyrabeji v inicializacnich sekcich
implementacnich unit. Registrace se provadi do vlastni repozitore, coz
je dejme tomu nase nahrada Registry (ktera muze byt i soucasti aplikacniho
serveru). Aplikace tak muze byt instalovana v mnoha instancich na jednom
pocitaci, coz s registraci do Registry nejde. Pro vyrobu instanci pak
pouzivame stejny mechanismus jako to delaji Windowsy s COM objekty,
pouze to mame podruhe implementovane, neni to nic sloziteho: ze
zaregistrovaneho CLSID (z vlastni repozitore) zjistit soubor DLL, ten
natahnout, zavolat na nem entrypoint DllGetClassObject atd. atd.
Protoze se nevyuzivaji Registry, lze aplikace proste a jednoduse smazat,
nemusi se nic odregistrovavat.

Martin Schayna

V TQuery se mi opakuji zaznamy

[*] Bohuslav Svancara <bsv(zv)softprojekt(tec)cz> - 30.4.2003 14:22:27

Jestli je to tak, jak pises, tak prikaz ExecSQL; tam nema co delat. A je po
problemech.

> Rekl bych, ze nic zvlastniho neprovadim. Asi takto:
>
> with QueryTR do begin
> Close;
> SQL.Clear;
> SQL.Add(sqlstr); //SELECT * FROM 'tabulka1'
> ExecSQL;
> Open;
>
> while not EOF do begin
> unitaddress :=
> FieldByName(DBTRUNITADDRESS).AsString;
> ttype := FieldByName(DBTRTRANSTYPE).AsInteger;
> ...
> Next;
> end;
>
> Close; //pokud query zustala otevrena, silene se zpomalila prace z
> TTable odkazujici na 'tabulka1'.
>
> end; {with}
>
> Je to jedina cast kodu, kde pracuji s QueryTR. (Zopakuji, ze pokud se mezi
> tim zmeni soubor 'tabulka1', zacnou se cist zaznamy z QueryTR od prvniho).

S pozdravem

Bohuslav �vancara, prom. mat.
svancara(zv)softprojekt(tec)cz

DOtaz na NET DIR

[*] ing. Jan Fiala <jan.fiala(zv)wo(tec)cz> - 30.4.2003 15:12:19

30.4.2003 Bohuslav Svancara:
> Soubor PDOXUSRS.NET v NET DIR je v Paradoxu centralnim souborem pro
> komunikaci ve viceuzivatelskem prostredi (zamykani souboru). Sorry, ale kdo
> chce mit DVA CENTRALNI soubory, koleduje si o problemy.

Souhlasim, ale v ramci jedne aplikace, ktera pouziva spolecna data.
Pokud soubezne jede jina aplikace, ktera pouziva jina data, nevidim
duvod, proc by mely mit spolecny PDoxUser.NET


--
Jan Fiala
mailto:jan.fiala(zv)wo(tec)cz


Hladam talcovy generator

[*] Daniel Frantik <frantik(zv)telpro(tec)cz> - 30.4.2003 14:37:00

Neni to uplne tiskovy generator, ale je to celkem zajimava myslenka:
http://ekrtf.code.net.ru/

Danik

> -----Original Message-----
> [mailto:delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz]On Behalf Of Miroslav Hrosso
> Nepozna z Vas niekto nejaky tlacovy generator, ktory robi export do
> editovatelneho dokumentu (napr. doc, po pripade rtf) a tento export nie je
vo forme

internet dialup

[*] Dalibor Toman <dtoman(zv)fortech(tec)cz> - 30.4.2003 15:01:45

> Dobry den
> nevite nekdo jak zjistit IP adresu meho pocitace kdyz se na internet
> pripojim pres InternetAutodial nebo InternetDial, pokud teda vubec
nejakou
> dostatanu
>

RASEnumConnections()


D. Toman


DOtaz na NET DIR

[*] Bohuslav Svancara <bsv(zv)softprojekt(tec)cz> - 30.4.2003 11:59:26

Soubor PDOXUSRS.NET v NET DIR je v Paradoxu centralnim souborem pro
komunikaci ve viceuzivatelskem prostredi (zamykani souboru). Sorry, ale kdo
chce mit DVA CENTRALNI soubory, koleduje si o problemy.

> > > docela by mi to vytrhlo trn z paty.
Jaky mas duvod pro pouziti vice PDOXUSRS.NET? Jaky trn je v te pate?

S pozdravem

Bohuslav �vancara, prom. mat.
svancara(zv)softprojekt(tec)cz

> Pardon ale taky bych pridal svoji trosku horkosti nad net dir ,
> jak je nize
> pospany tak by to melo fingovat, ale ja mam napriklad dva
> odlisny projekty
> a kazdej ma nastvanenej pres session svuj net dir a priv dir a jeste mam v
> bde nastaveno net dir, ve chvili kdyz je v dbe nastaveno jiny net
> dir nez na
> session tak to stejne nedela dobrotu a hlasky typu directory is busy a
> podobne se ukazuji kazdoch chvili i kdyz v adresari dat toho pojektu neni
> ani jeden lck a ani jeden net (staci si stustit i databaze
> desktop a ten si
> vytvori svuj lck tam kde je nastaveno v dbe, ja mam pres session
> na net dir
> jinou cestu a stejne to pise errory) a program uznava hlavne to net dir v
> dbe a pak se mi ty dve aplikace hadaji protze si ukladajai lck do stjnyho
> adresare, aniz by meli...
>
> Vlada
>
> ----- Original Message -----
> From: "ing. Jan Fiala" <jan.fiala(zv)wo(tec)cz>
> To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
> Sent: Wednesday, April 30, 2003 6:47 AM
> Subject: Re: DOtaz na NET DIR
>
>
> > 29.4.2003 Ale� Hruban:
> > > Zdravim konferencisty,
> > > mel bych jeden problem, jestli nekdo neznate reseni. Mam dve aplikace
> > > pouzivajici pro pristup k datum v Paradox DB BDE. Je mozne programove
> > > prenastavit BDE tak, aby jedna aplikace pouzivala svuj NET DIR a DRUHA
> > > nejaky jiny svuj. Ze to prenastavit jde, to vim, ale nemam zkusenost
> jestli
> > > to lze udelat pro dve ruzne aplikace, za podminek, ze aplikace bezi na
> > > jednom kompu a muzou bezet soucasne. Pokud s tim mate nekdo zkusenost,
> > > docela by mi to vytrhlo trn z paty.
> >
> > Tohjle se nedela pred BDE, ale pres TSession, popr. , pokud mas
> > pouzitu TDatabase, taktasi vytvari svou default session. Pred
> > otevrenim databaze se nastavi NetDir na nejakou spolecnou cestu a
> > PrivateDir nekam do Temp
> >
> > --
> > Jan Fiala
> > mailto:jan.fiala(zv)wo(tec)cz
>
>
>

modularita programu

[*] Ondrej Kelle <O.Kelle(zv)digitalpublishing.de> - 30.4.2003 14:38:37

>>> nie su balicky slabo chranene proti hacknutiu alebo pouzitiu
>>> niekym inym?
>
>> Je to to same jako DLL knihovny
>
> s tim bych tak docela nesouhlasil: jsou to spis kolekce *.DCU, takze
> tech symbolickych informaci je nesrovnatelne vice nez v DLL a tudiz
> zranitelnost aplikace s balicky bude IMHO vyssi.

Suhlasim, uz samotny fakt, ze balicky exportuju kompletne public symboly s
citatelnymi nazvami, je velka pomoc pre crackera.

> Ano, jednou dobrou vlastnosti balicku je, ze lze exportovat tridy.
> Ovsem ma to i druhou stranu mince, ze pri zmene kodu v tom balicku
> musis prekompilovat vsechny zavisle moduly/aplikace, coz je v rozporu
> s beznymi pozadavky na modularitu.

Da sa navrhnut framework, kde aplikacia komunikuje s modulmi cez interfacy.
Zmeny v implementaciach potom nevyzaduju prekompilovanie zavislych balickov.

TOndrej

modularita programu

[*] Petr Fejfar <development(zv)callnet(tec)cz> - 30.4.2003 15:05:58

From: "Ondrej Kelle" <O.Kelle(zv)digitalpublishing.de>

> Da sa navrhnut framework, kde aplikacia komunikuje s modulmi
> cez interfacy. Zmeny v implementaciach potom nevyzaduju
> prekompilovanie zavislych balickov.

Takze pokud tomu rozumim, nadefinujes interface k abstraktni tride,
kterou v balicku overridnes:

1. unit importovana jak do APP, tak do BPL:

IMyInterface = interface(...) [...]
procedure MyMethod;
end;

TMyAbstractClass = class(...., IMyInterface)
procedure MyMethod; virtual; abstract;
end;


2. BPL:

TMyRealClass = class(TMyAbstractClass,IMyInterface)
procedure MyMethod; override;
end;


3. APP:

var
MyClass: TPersistentClass;
IMyClass: IMyAbstractClass;
...
MyClass := GetClass('.......');
if not Assigned(MyClass) then
raise .....
IMyClass := MyClass.Create(....) as IMyAbstractClass;
IMyClass.MyMethod;
...


Chapu to spravne?


Thx, pf

DBgrid

[*] Peter Turcan <peter.turcan(zv)centrum.sk> - 30.4.2003 14:13:22

ahojte

existuje nejaka komponenta DBGrid, ktora ma moznost triedenia stlpcov,
ked kliknem na hlavicku stlpca? Mam Turbopower orpheus, ale ta sa mi
zda pomala..

dakujem
Peter

OT: Odkaz na ASP stranku ze stranky HTML

[*] Robert <rpvp(zv)vagnerplast(tec)cz> - 30.4.2003 14:27:26

Zdravim a omlouvam se za OT ale uz nevim jak dal
a neznam konferenci, ktera by se tim zabyvala.

Mam soubor art.asp, ktery kdyz zavolam
http://www.vagnerplast(tec)cz/fpdb/art.asp?ID=Charitka ,
mi vytvori tabulku s udaji o vyrobku.
Potreboval bych to nejak pomoci odkazu vlozit do katalogoveho listu list.htm
abych nemusel kazdy prepisovat na ASP a vkladat tam tu tabulku :o(
Zkousel jsem toto:
<!--webbot bot="Include" U-Include="../../fpdb/art.asp?ID=Charitka"
TAG="BODY" -->
ale to nefunguje.

Prosim pekne o radu

Robert Plzak

Odkaz na ASP stranku ze stranky HTML

[*] KALUS Jozef <jozef.kalus(zv)spordat.sk> - 30.4.2003 14:55:43

co tak skusit tam dat frame kde bude tato asp stranka ako zdroj toho
frame?

to je len napad

joka

-----Original Message-----
From: Robert [mailto:rpvp(zv)vagnerplast(tec)cz]
Sent: Wednesday, April 30, 2003 2:27 PM
To: Delphi
Subject: OT: Odkaz na ASP stranku ze stranky HTML


Zdravim a omlouvam se za OT ale uz nevim jak dal
a neznam konferenci, ktera by se tim zabyvala.

Mam soubor art.asp, ktery kdyz zavolam
http://www.vagnerplast(tec)cz/fpdb/art.asp?ID=Charitka , mi vytvori tabulku
s udaji o vyrobku. Potreboval bych to nejak pomoci odkazu vlozit do
katalogoveho listu list.htm abych nemusel kazdy

DBgrid

[*] Daniel Frantik <frantik(zv)telpro(tec)cz> - 30.4.2003 14:46:22

www.devexpress.com , www.tmssoftware.com

ale ani jedno neni free :-(
Danik
> -----Original Message-----
> [mailto:delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz]On Behalf Of Peter Turcan
> existuje nejaka komponenta DBGrid, ktora ma moznost triedenia stlpcov,
> ked kliknem na hlavicku stlpca? Mam Turbopower orpheus, ale ta sa mi
> zda pomala..

internet dialup

[*] Ladislav Fitz <ladislav.fitz(zv)kodytek(tec)cz> - 30.4.2003 14:36:01

Dobry den
nevite nekdo jak zjistit IP adresu meho pocitace kdyz se na internet
pripojim pres InternetAutodial nebo InternetDial, pokud teda vubec nejakou
dostatanu

Re[4]: modularita programu

[*] Peter Turcan <peter.turcan(zv)centrum.sk> - 30.4.2003 14:26:52

Ahoj Petr,

PF> Ano, jednou dobrou vlastnosti balicku je, ze lze exportovat tridy.
PF> Ovsem ma to i druhou stranu mince, ze pri zmene kodu v tom balicku
PF> musis prekompilovat vsechny zavisle moduly/aplikace, coz je v rozporu
PF> s beznymi pozadavky na modularitu.

Fajn, takze potom by to smerovalo ku COM alebo obycajnej DLL.
pri DLL by som ale musel nastavit v DLL napriklad connection
komponentu, aby som mohol v DLL zdielat DB data. A vyexportovat nejake
funkcie na nastavenie menu (Ako napisal Marek)
Alebo je vyhodnejsie COM? Lenze to treba registrovat v systeme. BTW.
da sa COM registrovat len v ramci aplikacie?

Peter

Hladam talcovy generator

[*] Miroslav Hrosso <hrossik(zv)nrsys.sk> - 30.4.2003 14:04:17

Dobry

Nepozna z Vas niekto nejaky tlacovy generator, ktory robi export do
editovatelneho dokumentu
(napr. doc, po pripade rtf) a tento export nie je vo forme ramcekov (co robi
napr. Sinea alebo RAVE v Delphi 7).
Dopredu dakujem komukolvek za akukolvek radu alebo nejake voditko.

Miro.

Idealni DB

[*] Lubomir Fule <fule(zv)humansoft.sk> - 30.4.2003 14:13:26

> Kteroukoliv dospelou databazi (MSSQL,ORACLE,Interbase/FB) v
> kombinaci s
> tabulkami v pameti.
> Jestli jsem spravne pochopil, tak databaze se v urcitou dobu
> naplni a potom
> se pouze cte (tabulky mapovane do pameti budou bezkonkurencne
> nejrychlejsi a
> 100k zaznamu by nemel byt problem).
> Pri primem pristupu do dtb nelze nikdy zarucit konstantni a
> hlavne okamzitou
> odezvu.
> Na souborove databaze (snad s vyjimkou FlashFilleru) je lepsi rovnou
> zapomenout.
> Cenove je natom nejlepe FB-zdarma, MSSQL engine (MSDE) se da
> koupi vhodneho
> produktu poridit take temer "zadarmo".

Este by som doplnil ze z hladiska rychlosti je na tom zo spominanych
najlepsie MSDE, ale ma obmedzenie na 5 uzivatelov (teda, pripojit sa moze
neobmedzene vela, ale ked je viac ako 5, tak to zacne schvalne chodit
pomalsie - obchodna politika MS - ak chces plny vykon, kup si MSSQL).

L.

Re[2]: modularita programu

[*] Petr Fejfar <development(zv)callnet(tec)cz> - 30.4.2003 14:02:39

From: "Eichler Marek" <Marek.Eichler(zv)access-it(tec)cz>

>>hm. nie su balicky slabo chranene proti hacknutiu alebo pouzitiu
>>niekym inym?

> Je to to same jako DLL knihovny

s tim bych tak docela nesouhlasil: jsou to spis kolekce *.DCU, takze
tech symbolickych informaci je nesrovnatelne vice nez v DLL a tudiz
zranitelnost aplikace s balicky bude IMHO vyssi.

> >(Uvaha: Nie je na taketo daco lepsie COM? alebo DLL?)
> COM mozna jo, ale pokud chces mit v tech modulech formulare, tak bych
> misto DLL pouzil balicky, protoze prave pro tyto ucely balicky Borland
> vytvoril.

Ano, jednou dobrou vlastnosti balicku je, ze lze exportovat tridy.
Ovsem ma to i druhou stranu mince, ze pri zmene kodu v tom balicku
musis prekompilovat vsechny zavisle moduly/aplikace, coz je v rozporu
s beznymi pozadavky na modularitu.


HTH, pf

V TQuery se mi opakuji zaznamy

[*] Jiri Hoffmayer <parsys(zv)digitus(tec)cz> - 30.4.2003 13:21:23


>Kdyz pises, ze se ti "v adresari aplikace objevilo 57 souboru" tak to
nebude
>jen tak.
>Kazda aplikace si PrivDir muze nastavit kam chce. Jestli to ma DBD
nastavene
>nekam, tak to neznamena, ze to tam ma i tvoje aplikace. Jestli to
>nenastavujes, tak tvoje aplikace pouziva adresar aplikace.

Aha, a kde se to nastavuje?

>> Nemuze to byt tim, ze tabulka vytvorena Query se nejak odkazuje
>> na indexove
>> soubory zdrojove tabulky? To bych asi tezko resil, ze?
>>

>Odkazovala by se pri RequestLive:=true. Jinak asi ne, pokud tam
>soucasne nedelas nejake - s odpustenim - prasarny.

>Pokud to nepomuze, tak uz by jsi nam mozna mohl i prozradit, co s tim query
>vlastne delas. Nejake edit, append, insert, post, delete?

Rekl bych, ze nic zvlastniho neprovadim. Asi takto:

with QueryTR do begin
Close;
SQL.Clear;
SQL.Add(sqlstr); //SELECT * FROM 'tabulka1'
ExecSQL;
Open;

while not EOF do begin
unitaddress :=
FieldByName(DBTRUNITADDRESS).AsString;
ttype := FieldByName(DBTRTRANSTYPE).AsInteger;
...
Next;
end;

Close; //pokud query zustala otevrena, silene se zpomalila prace z
TTable odkazujici na 'tabulka1'.

end; {with}

Je to jedina cast kodu, kde pracuji s QueryTR. (Zopakuji, ze pokud se mezi
tim zmeni soubor 'tabulka1', zacnou se cist zaznamy z QueryTR od prvniho).> A jen pro
>zajimavost: Jak rychle se v aplikaci generuji selecty vytvarejici docasne
>tabulky?

Jako jak rychle po sobe, nebo jak dlouho trva select?
ExecSQL se pri 2900 zaznamech vykona docela rychle, tak 0.25 sec, spatne se
to odhaduje.
Jinak se selecty provadeji kdyz uzivatel stiskne 'Zobrazit', takze, kdyz
jsem to zkousel ja, tak to bylo rekneme kazdych 8-10 sekund, ale chyba se
vyskytovala i kdyz jsem to nechal nejake minuty (2-4) odpocinout.


Jirka


Re[2]: modularita programu

[*] Eichler Marek <Marek.Eichler(zv)access-it(tec)cz> - 30.4.2003 13:16:23

Zdravim,

EM> Co se tyce toho menu, tak ja to resim tak, ze kazdy modul,
implementuje
EM> rozhrani, kde
EM> jsou metody pro pridani polozek do menu. takze vsechno nechavam na
EM> vlastnich modulech. Akorat jim predam odkaz na hlavni menu
aplikace.
>to mas v balicku, alebo je to nejake COM rozhranie?

No od Delphi 5 (jestli se nemylim) muzes pouzivat rozhrani, aniz by to
melo neco spolecneho s COM :)
V rozhrani si definuju metody, ktere musi vsechny balicky
implementovat. No a jednotlivym objektum, ktere reprezentuji balicky
pridam jeste tohle rozhrani a v hlavni aplikaci volam metody tohoto
rozhrani.

>hm. nie su balicky slabo chranene proti hacknutiu alebo pouzitiu
>niekym inym?

Je to to same jako DLL knihovny

>(Uvaha: Nie je na taketo daco lepsie COM? alebo DLL?)
COM mozna jo, ale pokud chces mit v tech modulech formulare, tak bych
misto DLL pouzil balicky, protoze prave pro tyto ucely balicky Borland
vytvoril.

>Peter

S pozdravem Marek Eichler

Re[2]: modularita programu

[*] Peter Turcan <peter.turcan(zv)centrum.sk> - 30.4.2003 13:03:50

Ahoj Eichler,

EM> Co se tyce toho menu, tak ja to resim tak, ze kazdy modul, implementuje
EM> rozhrani, kde
EM> jsou metody pro pridani polozek do menu. takze vsechno nechavam na
EM> vlastnich modulech. Akorat jim predam odkaz na hlavni menu aplikace.

to mas v balicku, alebo je to nejake COM rozhranie?

hm. nie su balicky slabo chranene proti hacknutiu alebo pouzitiu
niekym inym?
(Uvaha: Nie je na taketo daco lepsie COM? alebo DLL?)

Peter

modularita programu

[*] Eichler Marek <Marek.Eichler(zv)access-it(tec)cz> - 30.4.2003 12:31:55

Zdravim,

>robim program a chcel by som nejako zabezpecit, aby nebol v jednom
>EXE. proste to nejako rozhodit do modulov. s tym, ze v hlavnom menu
>aplikacie sa mi zobrazia len tie menu na ktore su moduly
>nainstalovane. Idealne by bolo, keby kazdy modul niesol v sebe
>informacie, kde v menu a ake funkcie sa spustaju.
>Ako sa to da co najlepsie (a najjednoduchsie) zabezpecit? Aplikaciu
>mam v nejakej faze vyvoja, kde je v jednom projekte kopec foriem a
>chcel by som to rozhodit.
>
No na modularni aplikaci v Delphi se mi jevi nejlepsi zpusob pouziti
balicku.
Co se tyce toho menu, tak ja to resim tak, ze kazdy modul, implementuje
rozhrani, kde
jsou metody pro pridani polozek do menu. takze vsechno nechavam na
vlastnich modulech. Akorat jim predam odkaz na hlavni menu aplikace.

>Peter

S pozdravem Marek Eichler

Casopis pro programatory

[*] Petr Vones <pvones(zv)mbox.vol(tec)cz> - 30.4.2003 12:16:50

From: "Vaclav Riha - Soft Consult" <vaclav_riha(zv)softconsult(tec)cz>
> Cago, jaky by jste doporucili casopis o programovani a software.

Clanky na Internetu.

Petr Vones

Casopis pro programatory

[*] Petr Brant <brant(zv)dcomm(tec)cz> - 30.4.2003 12:16:09

Napriklad na me strance http://web.redbox(tec)cz/petr.brant jsou ke stazeni =
dva
serialy k Delphi. K ostatnim tematum doporucuji spis web nez neco
papiroveho.

RNDr. Petr Brant [brant(zv)dcomm(tec)cz]=20
http://web.redbox(tec)cz/petr.brant

D&COMM s.r.o.
Korunova=E8n=ED 6
Praha 7
tel. +420724007234


Cago, jaky by jste doporucili casopis o programovani a software.
Radeji odborny nez popularny.

OT: Jak koupit VG LIB II

[*] Petr Kejval <petr.kejval(zv)worldonline(tec)cz> - 30.4.2003 10:40:27

Nase organizace by chtela koupit VCL komponenty VG LIB II Professional
(www.vglib.com). Nevite o nejake ceske firme, ktera tyto komponenty prodava
nebo by zprostredkovala koupi techto komponent za Kc.

Petr

CLX MDIChild vraci spatne Left

[*] Pavel Chaloupka <chaloup(zv)cmail(tec)cz> - 30.4.2003 09:55:46

Zdar,

narazil jsem na nejakou podivnost. Jestlize udelam v CLX (D7, K3) MDI
aplikaci tak vsechna MDI Child okna vraci stejne Left a Top. A to hodnoty 2
a 22. Prvne jsem myslel, ze mi to vraci Left a Top nejake komponenty v child
formu ale mam tam pouze button a ten ma Left 16 a Top 8. Jestlize do hodnot
Left a Top priradim nejake hodnoty okno se presune na spravne souradnice,
pouze cteni vraci spatne hodnoty. U klasickeho formu i u MDI Formu je to ok.
Hodnoty width a height jsou take spravne (chova se stejne CLX i VCL).
Jestlize udelam to stejne pomoci VCL tak mi Left a Top vraci pozici Child
okna v ramci MDI Form.

Pouzil jsem button v MDIChild formu a tuto konstrukci pro otestovani:

resourcestring
R_OKNO = 'Left: %d, Top: %d, Width: %d, Height: %d';

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(Format(R_OKNO, [Form2.Left, Form2.Top, Form2.Width,
Form2.Height]));
end;

Je to v CLX nejak jinak? Nebo tam maji chybu? Jak se da v CLX zjistit kde je
okno otevreno.

Pavel

modularita programu

[*] Ondrej Kelle <O.Kelle(zv)digitalpublishing.de> - 30.4.2003 09:55:31

> chcel by som nejako zabezpecit, aby nebol v jednom
> EXE. proste to nejako rozhodit do modulov
[snip]

Jeden z moznych sposobov su runtime packages.

http://www.obsof.com/delphi_tips/DL613.html
http://www.inquiry.com/techtips/delphi_pro/10min/10min0301-1.asp
http://delphi.about.com/library/weekly/aa010901a.htm
http://delphi.about.com/library/weekly/aa012301a.htm
http://community.borland.com/article/0,1410,27178,00.html

HTH
TOndrej

DOtaz na NET DIR

[*] Vladim�r Bure� <bures(zv)ssakhk(tec)cz> - 30.4.2003 10:09:21

Pardon ale taky bych pridal svoji trosku horkosti nad net dir , jak je nize
pospany tak by to melo fingovat, ale ja mam napriklad dva odlisny projekty
a kazdej ma nastvanenej pres session svuj net dir a priv dir a jeste mam v
bde nastaveno net dir, ve chvili kdyz je v dbe nastaveno jiny net dir nez na
session tak to stejne nedela dobrotu a hlasky typu directory is busy a
podobne se ukazuji kazdoch chvili i kdyz v adresari dat toho pojektu neni
ani jeden lck a ani jeden net (staci si stustit i databaze desktop a ten si
vytvori svuj lck tam kde je nastaveno v dbe, ja mam pres session na net dir
jinou cestu a stejne to pise errory) a program uznava hlavne to net dir v
dbe a pak se mi ty dve aplikace hadaji protze si ukladajai lck do stjnyho
adresare, aniz by meli...

Vlada

----- Original Message -----
From: "ing. Jan Fiala" <jan.fiala(zv)wo(tec)cz>
To: <delphi-l(zv)clexpert(tec)cz>
Sent: Wednesday, April 30, 2003 6:47 AM
Subject: Re: DOtaz na NET DIR


> 29.4.2003 Ale� Hruban:
> > Zdravim konferencisty,
> > mel bych jeden problem, jestli nekdo neznate reseni. Mam dve aplikace
> > pouzivajici pro pristup k datum v Paradox DB BDE. Je mozne programove
> > prenastavit BDE tak, aby jedna aplikace pouzivala svuj NET DIR a DRUHA
> > nejaky jiny svuj. Ze to prenastavit jde, to vim, ale nemam zkusenost
jestli
> > to lze udelat pro dve ruzne aplikace, za podminek, ze aplikace bezi na
> > jednom kompu a muzou bezet soucasne. Pokud s tim mate nekdo zkusenost,
> > docela by mi to vytrhlo trn z paty.
>
> Tohjle se nedela pred BDE, ale pres TSession, popr. , pokud mas
> pouzitu TDatabase, taktasi vytvari svou default session. Pred
> otevrenim databaze se nastavi NetDir na nejakou spolecnou cestu a
> PrivateDir nekam do Temp
>
> --
> Jan Fiala
> mailto:jan.fiala(zv)wo(tec)cz

globalni promenna v DLL

[*] Ladislav Fitz <ladislav.fitz(zv)kodytek(tec)cz> - 30.4.2003 09:54:17

Dobry den,

jde nejak zaridit aby promenna v DLL byla pristupna vsem instancim tohoto
DLL, radeji bych se vyhnul souborum, registrum atd.

modularita programu

[*] Peter Turcan <peter.turcan(zv)centrum.sk> - 30.4.2003 09:42:17

ahojte

robim program a chcel by som nejako zabezpecit, aby nebol v jednom
EXE. proste to nejako rozhodit do modulov. s tym, ze v hlavnom menu
aplikacie sa mi zobrazia len tie menu na ktore su moduly
nainstalovane. Idealne by bolo, keby kazdy modul niesol v sebe
informacie, kde v menu a ake funkcie sa spustaju.
Ako sa to da co najlepsie (a najjednoduchsie) zabezpecit? Aplikaciu
mam v nejakej faze vyvoja, kde je v jednom projekte kopec foriem a
chcel by som to rozhodit.

vdaka
Peter

WinSocs a SSL

[*] Lukas Gebauer <gebylist(zv)mlp(tec)cz> - 30.4.2003 08:36:57

> chtel bych se zeptat, jakym zpusobem se mam prpojit pomoci WinSocs
> pres SSL k webove strance(htps://...). Pouzivam komponentu
> TClientSocket. K normalnim strankam (http://...) se pripojim bez
> problemu (pres proxy), ale toto se mi porad nedari. Pokud nekdo mate
> zkusenost, poradte, prosim.

Obavam se, ze TClientSocket SSL neumi a nikdy umet nebude.

Pouzij bud Indy (ktera na SSL pouziva upravenou verzi OpenSSL), nebo
jeste lepe Synapsi, ktera pouziva standardni OpenSSL (nebo
alternativne StreamSecII knihovnu)


--
Lukas Gebauer.

E-mail: gebauerl(zv)mlp(tec)cz
http://www.ararat(tec)cz/synapse/ - Synapse Delphi and Kylix TCP/IP Lib.

OT: Casopis pro programatory

[*] Vaclav Riha - Soft Consult <vaclav_riha(zv)softconsult(tec)cz> - 29.4.2003 20:15:26

Cago, jaky by jste doporucili casopis o programovani a software. Radeji odborny nez popularny.

S pozdravem Vaclav Riha


Komunikace s Ericsson GM12

[*] �imek Pavel - KVS <p.simek(zv)icsvscr(tec)cz> - 30.4.2003 07:23:47

Budu mit manual v PDF dnes kolem poledne. Poslu jej.. ma cca 1MB.

-----Original Message-----
From: delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz [mailto:delphi-l-owner(zv)clexpert(tec)cz]On
Behalf Of Jiri Foldyna
Sent: Tuesday, April 29, 2003 11:58 PM
To: 'Delphi konference'
Subject: Komunikace s Ericsson GM12


Ahoj,

nemate nekdo odkaz na dokumentaci (nebo idealne primo dokumentaci :-)) ke
GSM modulu GM12 od Ericssona ? Nejak se nemuzu niceho dopatrat. Stacily by i
AT prikazy...

Diky

Jiri Foldyna
mailto:jiri.f(zv)avizo(tec)cz

---
P��choz� zpr�va neobsahuje viry.
Zkontrolov�no antivirov�m syst�mem AVG (http://www.grisoft(tec)cz).
Verze: 6.0.476 / Virov� b�ze: 273 - datum vyd�n�: 24.4.2003

DOtaz na NET DIR

[*] ing. Jan Fiala <jan.fiala(zv)wo(tec)cz> - 30.4.2003 06:47:16

MjkuNC4yMDAzIEFsZbkgSHJ1YmFuOg0KPiBaZHJhdmltIGtvbmZlcmVuY2lzdHksDQo+IG1lbCBi
eWNoIGplZGVuIHByb2JsZW0sIGplc3RsaSBuZWtkbyBuZXpuYXRlIHJlc2VuaS4gTWFtIGR2ZSBh
cGxpa2FjZQ0KPiBwb3V6aXZhamljaSBwcm8gcHJpc3R1cCBrIGRhdHVtIHYgUGFyYWRveCBEQiBC
REUuIEplIG1vem5lIHByb2dyYW1vdmUNCj4gcHJlbmFzdGF2aXQgQkRFIHRhaywgYWJ5IGplZG5h
IGFwbGlrYWNlIHBvdXppdmFsYSBzdnVqIE5FVCBESVIgYSBEUlVIQQ0KPiBuZWpha3kgamlueSBz
dnVqLiBaZSB0byBwcmVuYXN0YXZpdCBqZGUsIHRvIHZpbSwgYWxlIG5lbWFtIHprdXNlbm9zdCBq
ZXN0bGkNCj4gdG8gbHplIHVkZWxhdCBwcm8gZHZlIHJ1em5lIGFwbGlrYWNlLCB6YSBwb2RtaW5l
aywgemUgYXBsaWthY2UgYmV6aSBuYQ0KPiBqZWRub20ga29tcHUgYSBtdXpvdSBiZXpldCBzb3Vj
YXNuZS4gUG9rdWQgcyB0aW0gbWF0ZSBuZWtkbyB6a3VzZW5vc3QsDQo+IGRvY2VsYSBieSBtaSB0
byB2eXRyaGxvIHRybiB6IHBhdHkuDQoNClRvaGpsZSBzZSBuZWRlbGEgcHJlZCBCREUsIGFsZSBw
cmVzIFRTZXNzaW9uLCBwb3ByLiAsIHBva3VkIG1hcw0KcG91eml0dSBURGF0YWJhc2UsIHRha3Rh
c2kgdnl0dmFyaSBzdm91IGRlZmF1bHQgc2Vzc2lvbi4gUHJlZA0Kb3RldnJlbmltIGRhdGFiYXpl
IHNlIG5hc3RhdmkgTmV0RGlyIG5hIG5lamFrb3Ugc3BvbGVjbm91IGNlc3R1IGENClByaXZhdGVE
aXIgbmVrYW0gZG8gVGVtcA0KDQotLSANCkphbiBGaWFsYQ0KbWFpbHRvOmphbi5maWFsYUB3by5j
eg==

Komunikace s Ericsson GM12

[*] Jiri Foldyna <jiri.f(zv)avizo(tec)cz> - 29.4.2003 23:57:59

Ahoj,

nemate nekdo odkaz na dokumentaci (nebo idealne primo dokumentaci :-)) ke
GSM modulu GM12 od Ericssona ? Nejak se nemuzu niceho dopatrat. Stacily by i
AT prikazy...

Diky

Jiri Foldyna
mailto:jiri.f(zv)avizo(tec)cz© Delphi.cz, program netcode.cz, 2008-9.